Tin tức ngoại tệ

Điều chỉnh lại
Hy Lạp nhận cứu trợ 4,8 tỷ euro (09/07/2013 01:24:00)
    Theo thỏa thuận đạt được, chính phủ Hy Lạp sẽ được nhận giải ngân 4,8 tỷ euro, trong đó 3 tỷ euro từ chủ nợ khu vực đồng euro (eurozone) và 1,8 tỷ euro từ Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF).

Đổi lại, chính phủ Hy Lạp phải chấp nhận cắt giảm hơn nữa việc làm trong khu vực công – khó khăn lớn nhất đối với Hy Lạp trong chương trình cứu trợ. Theo các chủ nợ quốc tế, Hy Lạp chấp thuận hoàn thành mục tiêu này vào cuối năm. Quan chức Hy Lạp cuối tuần trước cho biết sẽ cắt giảm 25.000 việc làm vào cuối năm nay.

Chính phủ Hy Lạp chấp thuận điều kiện cắt giảm việc làm ngay cả khi họ vừa thoát nguy cơ sụp đổ sau khi đóng cửa và sa thải toàn bộ nhân viên đài truyền hình quốc gia.
Theo Gafin/ Dân Việt/ FT