Tin tức ngoại tệ

Điều chỉnh lại
Châu Âu đối mặt với "cơn địa chấn chính trị" trong năm 2015 (21/01/2015 07:41:00)

Điều này là do sự hấp dẫn ngày càng tăng của các đảng dân túy trong con mắt của cử tri.

Nghiên cứu của Economist Intelligence Unit (EIU) cho biết, sự phổ biến ngày càng tăng của của các đảng dân túy hứa hẹn mang lại cho họ chiến thắng trong các cuộc bầu cử, còn các lực lượng chính trị truyền thống buộc phải tham gia vào các liên minh mà trước đây không thể tưởng tượng.

Theo các tác giả, tình hình ở châu Âu có thể được gọi là "cuộc khủng hoảng dân chủ", mà gốc rễ nằm trong khoảng cách giữa các tầng lớp thượng lưu và các cử tri. Phong trào dân túy, cả hai bên hữu lẫn bên tả, đang hoạt động trong không gian được hình thành giữa các đảng phái chính trị cũ và cơ sở xã hội truyền thống của họ.

Những yếu tố chính của hiện tượng này là tính tích cực thấp của công dân trong các cuộc bầu cử và sự giảm thiểu số lượng thành viên của các đảng truyền thống, nghiên cứu cho biết.

Cũng theo báo cáo, cùng với sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy là sự gia tăng các phong trào biểu tình ở nhiều nước trên thế giới những năm gần đây. Nguyên nhân của các phong trào không giống nhau, có thể do khủng hoảng kinh tế, do đòi hỏi tiếng nói lớn hơn trong xã hội, ...

Theo Gafin/DVO/BBC