Tin tức vĩ mô

Điều chỉnh lại
Tuần 11-15/8, NHNN bơm ròng 14.855 tỷ đồng trên OMO (18/08/2014 09:08:00)

Trong tuần 11-15/8, lãi suất bình quân liên ngân hàng tăng trong khi tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng và tỷ giá bình quân tự do lại giảm.

Trên thị trường mở (OMO), đối với nghiệp vụ Reverse Repo, NHNN đấu thầu thành công 527 tỷ đồng, trong khi khối lượng đáo hạn là 146 tỷ đồng, như vậy trạng thái đối với nghiệp vụ Reverse Repo là 381 tỷ đồng. Tính đến ngày 15/8, dư nợ đối với nghiệp vụ Reverse Repo là 527 tỷ đồng.

Cũng trong tuần 11-15/8, tổng khối lượng tín phiếu trúng thầu là 5.645 tỷ đồng (tăng 1.141 tỷ đồng so với tuần trước), trong khi đó tổng khối lượng tín phiếu đáo hạn là 20.119 tỷ đồng. Trong tuần, NHNN bơm 14.474 tỷ đồng thông qua nghiệp vụ Sell Outright.

Kể từ đầu năm đến nay, NHNN đã đấu thầu thành công tổng cộng 559.403 tỷ đồng tín phiếu, trong đó đã có 371.707 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn. Hiện còn 187.696 tỷ đồng tín phiếu chưa đáo hạn, trong đó tín phiếu kỳ hạn 28 ngày, 56 ngày và 91 ngày lần lượt là 8.610 tỷ đồng, 21.999 tỷ đồng và 157.087 tỷ đồng.

Trong ngày 14/8, lãi suất tín phiếu trúng thầu kỳ hạn 28 ngày là 3,0%/năm (không đổi so với cuối tuần trước đó) và kỳ hạn 91 ngày là 3,9%/năm (tăng 0,05% so với cuối tuần trước đó).

Dư nợ tín phiếu tuy đã giảm so với cuối tuần trước nhưng hiện đang ở mức cao (187.696 tỷ đồng tính đến ngày 15/8, giảm 11.773 tỷ đồng so với cuối tuần trước). Trong tuần 18-22/8, sẽ có tổng cộng 15.831 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn. Vì vậy, NHNN tiếp tục sử dụng công cụ phát hành tín phiếu để điều hòa lượng cung tiền trong lưu thông.

Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất bình quân trong tuần tiếp tục xu hướng tăng đối với tất cả các kỳ hạn so với tuần trước. Lãi suất bình quân qua đêm, kỳ hạn 1 tuần, 1 tháng và 3 tháng lần lượt là 3,64%/năm, 3,74%/năm, 3,94%/năm và 4,32%/năm (tăng lần lượt 0,44%; 0,39%; 0,16% và 0,14% so với tuần trước).

Thị trường ngoại hối, tỷ giá bình quân trên thị trường liên ngân hàng và thị trường tự do có xu hướng giảm so với tuần trước. Tỷ giá mua-bán bình quân liên ngân hàng trong tuần là 21.180-21.220 đồng/1USD (giảm 40 đồng/1USD đối với chiều mua và giảm 50 đồng/1USD đối với chiều bán so với tỷ giá bình quân tuần trước đó).

Tỷ giá mua-bán bình quân trên thị trường tự do trong tuần là 21.190-21.210 đồng/1USD (giảm 15 đồng/1USD đối với chiều mua và giảm 10 đồng/1USD đối với chiều bán so với tỷ giá bình quân tuần trước).
 

Theo Gafin/infonet