Tin tức vĩ mô

Điều chỉnh lại
Fitch giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm B+ của Việt Nam (30/01/2013 10:53:00)

Theo Fitch, kinh tế tiếp tục tăng trưởng, có môi trường thuận lợi cho đầu tư nước ngoài giúp Việt Nam ít ảnh hưởng bởi các cú sốc bên ngoài.

Trong thông báo hôm qua 29/1, hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch giữ nguyên xếp hạng phát hành nội tệ và ngoại tệ dài hạn của Việt Nam ở B+ với triển vọng ổn định. Fitch cũng giữ nguyên trần xếp hạng quốc gia ở mức B+ và xếp hạng phát hành ngoại tệ ngắn hạn ở mức B.

Fitch cho rằng, kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh, môi trường thuận lợi cho đầu tư nước ngoài, điều này giúp Việt Nam ít bị ảnh hưởng bởi các cú sốc bên ngoài.

Ngoài ra, xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam cũng được hỗ trợ bởi các yếu tố thuận lợi như nợ nước ngoài và khả năng thanh toán nợ tương đương với các quốc gia được xếp hạng khác cũng như tỷ lệ tiết kiệm và đầu tư nội địa cao. Fitch ước tính, tỷ lệ tiết kiệm và tỷ lệ đầu tư bình quân của Việt Nam lần lượt là 28% and 36% trong vòng 5 năm qua.

Tuy nhiên, xếp hạng của Việt Nam bị hạn chế bởi biến động lạm phát giá tiêu dùng khiến nền kinh tế và tỷ giá hối đoái dễ bị tác động bởi các cú sốc kinh tế, tài chính. Thêm vào đó là rủi ro tiềm ẩn đối với tính ổn định tài chính vĩ mô và tài chính công bắt nguồn từ ngành ngân hàng. Fitch ước tính, chi phí tái cấp vốn ngân hàng của Việt Nam khoảng 10% GDP năm 2012.

Triển vọng xếp hạng ổn định cho thấy Fitch kỳ vọng Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô trong đó có kiềm chế lạm phát, ổn định tiền đồng, tránh thâm hụt tài khoản vãng lai lớn.

Fitch ước tính, thâm hụt tài khoản vãng lai 2012 của Việt Nam tăng lên 7,2% GDP(so với 0,2% năm 2011). Dự trữ ngoại hối có thể đạt khoảng 24 tỷ USD vào cuối 2012, giúp Việt Nam có thể ứng phó tốt hơn với tình trạng bốc hơi nguồn vốn.

Fitch dự báo, tăng trưởng GDP thực tế năm 2013 của Việt Nam khoảng 5,5% so với 5% năm 2012. Fitch cho rằng, Chính phủ sẽ thắt chặt tài khóa vào năm 2013. Thâm hụt ngân sách tính cả các chi tiêu ngoài ngân sách năm 2013 của Việt Nam ước tính giảm còn 5,1% GDP so với 5,9% năm 2012. Tỷ lệ nợ chính phủ trên GDP năm 2012 ổn định ở 44%.