Tin tức vĩ mô

Điều chỉnh lại
PMI tháng 6 đạt 52.5 điểm, lĩnh vực sản xuất cải thiện mạnh mẽ (03/07/2017 09:11:00)

Chỉ số nhà quản trị mua hàng Purchasing Managers' Index (PMI) toàn phần lĩnh vực sản xuất Việt Nam đã tăng lên 52.5 điểm trong tháng 6 so với 51.6 điểm - là mức thấp của 14 tháng được ghi nhận trong tháng 5. Kết quả chỉ số mới nhất cho thấy sức khỏe của lĩnh vực sản xuất đã được cải thiện mạnh mẽ, và là kết quả cao hơn mức trung bình của chỉ số kể từ khi khảo sát bắt đầu vào tháng 3/2011.

Tăng trưởng trong lĩnh vực sản xuất của Việt Nam đã được cải thiện vào cuối quý 2 sau khi chậm lại trong tháng 5. Số lượng đơn đặt hàng mới tăng mạnh đã giúp tăng sản lượng, việc làm và hoạt động mua hàng. Tuy nhiên, mức độ lạc quan trong kinh doanh tiếp tục giảm tháng thứ tư liên tiếp và trở thành mức thấp nhất của 4 năm.

Cụ thể, sau khi chậm lại đáng kể trong tháng 5, tốc độ tăng trưởng số lượng đơn đặt hàng mới đã gia tăng trong tháng 6. Mức tăng số lượng đơn đặt hàng mới gần đây nhất là mạnh, và các thành viên nhóm khảo sát cho rằng nguyên nhân là do nhu cầu thị trường mạnh lên. Số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới cũng tăng với tốc độ nhanh hơn trong tháng 6.

Tổng số lượng đơn đặt hàng mới tăng phản ánh tăng trưởng trong lĩnh vực sản xuất hàng hóa tiêu dùng và hàng hoá trung gian, và mức tăng đặc biệt mạnh ở lĩnh vực hàng hóa tiêu dùng. Trong khi đó số lượng đơn đặt hàng mới của các công ty sản xuất hàng hóa đầu tư cơ bản lại giảm.

Số lượng đơn đặt hàng mới tăng, cùng với nhu cầu khách hàng tăng lên, đã giúp sản lượng tăng tám tháng liên tiếp. Tốc độ tăng đã nhanh hơn so với tháng 5.

Tốc độ tạo việc làm cũng nhanh hơn trong tháng 6 khi các nhà sản xuất ở Việt Nam đáp ứng số lượng đơn đặt hàng mới nhiều hơn và yêu cầu đối với sản xuất cao hơn. Năng lực hoạt động bổ sung này đã giúp giảm lượng công việc tồn đọng trong một số công ty.

Tuy nhiên, lượng công việc chưa thực hiện nhìn chung hầu như không thay đổi khi có một số người trả lời khảo sát báo cáo tăng lượng công việc chưa thực hiện do số lượng đơn đặt hàng mới tăng mạnh.

Các nhà sản xuất gia tăng hoạt động mua hàng tháng thứ chín liên tiếp và với một mức độ lớn. Điều này giúp làm tăng tồn kho hàng mua, với một số công ty cho biết muốn tăng dự trữ hàng tồn kho. Hàng tồn kho sau sản xuất cũng tăng trong tháng 6 nhưng chỉ tăng nhẹ khi một vài công ty sử dụng hàng tồn kho để đáp ứng các đơn đặt hàng.

Tốc độ tăng chi phí đầu vào đã nhanh hơn nhưng vẫn yếu hơn nhiều so với ba tháng đầu năm. Bất kể gánh nặng chi phí cao hơn, các công ty đã giảm giá cả đầu ra tháng thứ hai liên tiếp khi chi phí một số mặt hàng đầu vào giảm và nỗ lực duy trì doanh số bán hàng.

Việc thiếu hụt nguyên vật liệu và những vấn đề về giao thông đã làm giảm hiệu suất hoạt động của người bán hàng lần thứ năm trong năm tháng. Mức độ lạc quan trong kinh doanh đã tiếp tục giảm trong tháng 6, tức là đã giảm tháng thứ tư liên tiếp thành mức yếu nhất kể từ tháng 6/2013. Tuy nhiên, kết quả mới nhất vẫn cho thấy sự lạc quan với quan điểm tích cực phản ánh kỳ vọng nhu cầu thị trường tăng, thành công trong việc giành được những đơn đặt hàng mới và các kế hoạch tăng công suất.

Bình luận về dữ liệu khảo sát PMI ngành sản xuất Việt Nam, công ty thu thập kết quả khảo sát Markit cho biết: "Sản lượng của lĩnh vực sản xuất của Việt Nam tăng trong tháng 6 làm giảm bớt một số lo ngại về sự chậm lại đáng kể trong tháng 5, với mức tăng mạnh số lượng đơn đặt hàng mới là đặc biệt đáng khích lệ. Mặc dù giảm nhẹ vào quý 1 của năm, kết quả chỉ số PMI trung bình trong quý 2 cho thấy sản lượng của ngành sản xuất Việt Nam tiếp tục tăng mạnh. IHS Markit dự báo GDP của Việt Nam tăng 6.2% năm nay, với những dữ liệu mới nhất cho thấy lĩnh vực sản xuất tiếp tục đóng góp tích cực"./

Theo vietstock.vn