Tỷ giá thế giới

Bid Ask
X
Tỷ Giá Thế Giới

Tỷ giá ngoại tệ


Xem tất cả
Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá vàng

Xem tất cả
Tỷ giá vàng

Phân tích và chiến lươc vàng

Dự kiến hôm nay : Trong biểu đồ Daily chúng tôi nhận thấy lực mua đang được ủng hộ khi Vàng bức phá kháng cự 1100, sáng nay Vàng trở lại kiểm tra 1100 và khả năng tiếp tục tiến lên chinh phục kháng cự 1130—35 trong tuần này. Hộm nay chúng tôi tiếp tục  ủng hộ mua lên quanh 1100 với kỳ vọng Vàng tăng... Xem tiếp