Tỷ giá thế giới

Bid Ask
X
Tỷ Giá Thế Giới

Tỷ giá ngoại tệ


Xem tất cả
Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá vàng

Xem tất cả
Tỷ giá vàng

Nhật ký giao dịch

Lão luyện đầu cơ (29/02/2012 12:43:00)

 

LÃO LUYỆN ĐẦU CƠ

Tiền bạc cuồn cuộn chảy về đâu?
Thị trường lên xuống, ai được mất?
Ngoảnh đầu nhìn lại: đa số chết!
Thiểu số tinh anh: mãi trường tồn!

Hành động thị trường tạo ra Hình,
Điều kiện căn bản lập nên Thế.
Đám đông tham lam và sợ hãi,
Tâm lý thay đổi theo thời gian.

Xác định xu hướng dựa vào Thế,
Chọn điểm vào ra phải xem Hình.
Lập kế tác chiến, quản chặt vốn,
Lão luyện đầu cơ: phát triển bền!!!

Nguyễn Quang Thoại – FX Dealer