Tỷ giá thế giới

Bid Ask
X
Tỷ Giá Thế Giới

Tỷ giá ngoại tệ


Xem tất cả
Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá vàng

Xem tất cả
Tỷ giá vàng

Kiến thức Forex

Kết hợp Candlestick và Fibonacci (11/06/2012 04:25:00)
Như chúng ta đã biết, candlestick là một trong những công cụ khá phổ biến và mạnh mẽ với lĩnh vực phân tích kỹ thuật. Và Fibonacci cũng là một công cụ quan trọng để tính toán trong việc phân tích. Nếu đứng riêng lẽ thì 2 công cụ đó cũng cho ta được những dấu hiệu mua bán rất tốt. Nhưng tuyệt vời hơn nữa nếu chúng ta kết hợp chúng với nhau để tạo ra một kế hoạch giao dịch bền vững và chắc chắn.
Dưới đây, chúng tôi sẽ nói qua những cách kết hợp của chúng.
Các công cụ sử dụng:
Fibonacci retracement tại các mức: 0, 23.6, 38.2, 50, 61.8, 76.4, 100.
Fibonacci expansion tại các mức: 100, 161.8, 261.8
Candlestick: doji, engulfing( bearish & bullish), hammer, shooting star.
Trendline, support and resisitance.
Nguyên tắc: Tại những mức retracement hoặc expansion của Fibonacci. Xuất hiện những dấu hiệu đổi chiều của candlestick thì đó là là những mấu chốt để ta có tín hiệu giao dịch.     
 
Vd 1: Nhìn hình 1 ta thấy có 1 chu kỳ giảm giá, và sau đó là 1 chu kỳ tăng điều chỉnh. Vậy sẽ tăng đến mức nào? Ta sẽ dùng Fibo retracement và candlestick để xác định được mức dừng chính xác.Khi vẽ Fibo retrace như hình 2 ta thấy tại mức 38.2% xuất hiện dấu hiệu đồi chiều của candlestick. Như vậy đã đầy đủ dấu hiệu cho thấy tại 38.2% sẽ là điểm dừng của chu kỳ tăng điều chỉnh. Ta có dấu hiệu tốt để Bán tại mức này.
Chiến lược:  -   Bán tại khu vực 1760-1795
Dừng lỗ trên 1805Nhìn hình 3 ta sẽ thấy chu kỳ giảm giá như ta đã phân tích ở trên.Vd 2 : Nhìn hình 4, ta sẽ thấy một chu kỳ giảm giá, và ta muốn xác định là giá sẽ giảm đến đâu và khi nào sẽ dừng lại.


Ta sẽ vẽ Fibo Expansion, để tìm điểm dừng của chu kỳ giảm giá. Trong hình 5, ta thấy giá dừng lại tại mức 161.8% của Fibo Expansion. Và có dấu hiệu đổi chiều của candlestick. Như vậy tại điểm dừng này đã thỏa điều kiện kết hợp nên khu vực này giá sẽ đi lên trở lại. Ta có tín hiệu giao dịch Mua với dấu hiệu này.
Chiến lược : Mua khu vực 1540-1560
                   Chặn lỗ dưới 1523Nhìn hình 6, ta sẽ thấy một chu kỳ tăng giá mạnh mẽ sau khi có dấu hiệu kết hợp của candlestick và fibo.Ví dụ 3 : Dưới đây là biểu đồ ngày của giá Vàng cập nhật tại ngày 11.6.2012. Nhìn biểu đồ chúng ta thấy rằng giá vàng đang ở dưới đường trendline hướng xuống, thể hiện xu hướng đang giảm giá của Vàng. Sau một chu kỳ giảm, giá sẽ có giai đoạn điều chỉnh tăng. Và tăng về tới mức giá nào? Ta có thể dùng Fibonacci retrace để đo lường, tại mức retrace 23.6% của Fibo có dấu hiệu đổi chiều shooting star của candlestick. Và tại điểm đó, giá cũng vừa chạm đường down trendline. Kết hợp fibo retrace, candlestick và trendline. Ta có tín hiệu tốt để Bán Vàng tại thời điểm này.
Chiến lược:  -   Bán Vàng tại khu vực 1615-1640
                           Đóng Vàng tại vùng mục tiêu 1525-1550. Chặn lỗ trên 1641