Tỷ giá thế giới

Bid Ask
X
Tỷ Giá Thế Giới

Tỷ giá ngoại tệ


Xem tất cả
Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá vàng

Xem tất cả
Tỷ giá vàng

Chiến Lược Ngoại Tệ

Chiến lược ngoại tệ (07/08/2015 05:10:00)
EUR/USD
Xu hướng  :  sideway
Dự kiến hôm nay :  Hôm qua Eur tăng như dự kiến của chúng tôi sau khi giảm về gần khu vực hỗ trợ 1.0820—50,cuối ngày đóng cửa tăng giá tại 1.1090. Trong biểu đồ dài hạn chúng tôi nhận thấy Eur hiện đang di chuyển trong biên độ 1.0820—1.1460 , nếu như nhịp giảm này thất bại quanh hỗ trợ 1.0820 thì khả năng Eur tăng trở lại khá cao ttrong thời gian tới. Hôm nay chúng tôi tiếp tục giữ trạng thái mua quanh vùng 1.0820—1.0850 với kỳ vọng Eur tăng trở lại trong biên độ 1.0820—1.1460.
Chiến Lược :
Trạng thái  :  Giữ mua quanh 1.0820—1.0850
Chốt lời     :  1.0970 hoặc 1.1110
Dừng lỗ     : 1.0800

GBP/USD
Xu hướng : sideway
Dự kiến hôm nay : GBP vẫn di chuyển bên dưới kháng cự 1.5670  cho thấy GBP tiếp tục sideway trong biên độ 1.5450—1.5670 trước khi quyết định xu hướng tiếp theo .Hôm qua GBP có một ngày giảm trở lại quanh hỗ trợ 1.5450 , tuy nhiên cuối ngày giá vẫn chưa thực sự thoát khỏi khu vực sideway này , vì vậy chúng toi6van64 giữ nhận định GBP khả năng tăng trở lại  bức phá kháng cự 1.5670 chinh phục kháng cự cao hơn tại 1.5800-1.5930 . Hôm nay chúng tôi tiếp tục ủng hộ mua lên quanh hỗ trợ 1.5450—1.5500 với nhận định GBP tiếp tục tăng trong vài ngày tới.
 Trạng thái : mua quanh 1.540—1.5500
Chốt lời     :  1.5670 hoặc 1.5800
Dừng lỗ    : 1.5450

AUD/USD 
Xu hướng : Sideway
Dự kiến hôm nay : Aud tăng mạnh mẽ vào hôm qua bức phá kháng cự đầu tiên tại 0.7360 cho thấy khả năng Aud tiếp tục tăng chinh phục kháng cự cao hơn tại 0.7530 trong tuần này. Tuy nhiên nhìn trong biểu đồ dài hạn thì Aud vẫn trong xu hướng giảm giá , theo nhận định của chúng tôi thì Aud tăng điều chỉnh từ mức thấp 0.7260 trước khi giảm trở lại theo xu hướng quanh kháng cự 0.7530.Chúng tôi tiếp tục ủng hộ mua lên quanh khu vực 0.7330 vào hôm nay với mục tiêu trong ngày tại 0.7450.
Trạng thái : Giữ mua quanh 0.7330
Chốt lời     : 0.7450 hoặc 0.7530
Dừng lỗ    : 0.7230