Tỷ giá thế giới

Bid Ask
X
Tỷ Giá Thế Giới

Tỷ giá ngoại tệ


Xem tất cả
Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá vàng

Xem tất cả
Tỷ giá vàng

Chiến Lược Ngoại Tệ

Chiến lược ngoại tệ (28/07/2015 10:32:00)
EUR/USD
Xu hướng  :  sideway
Dự kiến hôm nay :  Eur tăng như dự kiến của chúng tôi quanh kháng cự 1.1130, cuối ngày đóng cửa tại 1.1086 , nếu như Eur bức phá kháng 1.1130 thì tiếp tục chinh phục kháng cự tiếp theo tại 1.1270.Hôm nay chúng tôi nhận thấy khả năng Eur tiếp tục tăng sau khi giảm nhẹ kiểm tra hỗ trợ 1.1020—40 , chúng tôi ủng hộ mua lên chinh phục kháng cự 1.1270.
Chiến Lược :
Trạng thái  :   mua quanh 1.1020—1.1040
Chốt lời     : 1.1130 hoặc 1.1270
Dừng lỗ     : 1.0920

GBP/USD
Xu hướng : sideway
Dự kiến hôm nay : GBP đã giảm về kiểm tra hỗ trợ 1.5480 như nhận định của chúng tôi, cuối ngày giá tăng đóng cửa tại 1.5558  .Trong biểu đồ Weekly , chúng tôi nhận thấy có lẽ GBP bước vào sideway trong biên độ 1.5480—1.5670 trước khi tiếp tục xu hướng tăng chinh phục kháng cự cao hơn tại 1.5930 . Hôm nay chúng tôi giữ trạng thái mua lên quanh 1.5500 hoặc tiếp tục mua khi giá về quanh 1.5530 với mục tiêu cao hơn tại kháng cự 1.5670.
 Trạng thái : Giữ mua quanh 1.5500
Chốt lời     : 1.5580 hoặc 1.5670
Dừng lỗ    : 1.5460

AUD/USD 
Xu hướng : Giảm
Dự kiến hôm nay : Hôm qua Aud tăng gần khu vực chờ bán của chúng tôi quanh 0.7340 , cuối ngày giá tiếp tục đóng cửa giảm cho thấy lực bán vẫn đang được ủng hộ tại thời điểm này. Trong biểu đồ Daily , Aud đang bắt đầu nhịp tăng nhẹ điều chỉnh kiếm tra kháng cự 0.7330—50 trước khi tiếp tục xu hướng giảm hướng về các mức hỗ trợ sâu hơn. Hôm nay chúng tôi vẫn ủng hộ bán quanh 0.7330-0.7350 với nhận định Aud tiếp tục giảm trong tuần này .
Trạng thái : Bán quanh  0.7330--.7350
Chốt lời     : 0.7250 hoặc 0.7150
Dừng lỗ    : 0.7400