Tỷ giá thế giới

Bid Ask
X
Tỷ Giá Thế Giới

Tỷ giá ngoại tệ


Xem tất cả
Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá vàng

Xem tất cả
Tỷ giá vàng

Chiến Lược Ngoại Tệ

Chiến lược ngoại tệ (27/07/2015 11:34:00)
EUR/USD
Xu hướng  :  sideway
Dự kiến hôm nay :  Cuối tuần qua Eur tăng trở lên đóng cửa bên trên kháng cự 1.0950 , chúng tôi nhận thấy khả năng hôm nay Eur tiếp tục tăng điều chỉnh lên kháng cự tiếp theo 1.1130 .Trong xu hướng dài hạn , chúng tôi nhận thấy Eur vẫn trong xu hướng chính giảm giá .Hôm nay chúng tôi đã mua khi giá về quanh 1.0950—1.0970 với nhận định hôm nay Eur tăng lên kháng 1.1130trong tuần này.
Chiến Lược :
Trạng thái  :  Giữ mua quanh 1.0950—1.0970
Chốt lời     : 1.1130
Dừng lỗ     : 1.0860GBP/USD
Xu hướng : sideway
Dự kiến hôm nay : GBP đã giảm về kiểm tra hỗ trợ 1.5480 như nhận định của chúng tôi vào cuối tuần qua .Trong biểu đồ Weekly , chúng tôi nhận thấy có lẽ GBP bước vào sideway trong biên độ 1.5480—1.5670 trước khi tiếp tục xu hướng tăng chinh phục kháng cự cao hơn tại 1.5930 . Hôm nay chúng tôi ủng hộ mua lên quanh 1.5500 với mục tiêu trong ngày tại 1.5580.
 Trạng thái : Mua quanh 1.5500
Chốt lời     : 1.5580
Dừng lỗ    : 1.5460AUD/USD 
Xu hướng : Giảm
Dự kiến hôm nay : Cuối tuần Aud  giảm về gần hỗ trợ 0.7250 như dự kiến của chúng tôi , cuối tuần đóng cửa tại 0.7277 cho thấy lực bán vẫn đang được ủng hộ tại thời điểm này . Trong biểu đồ Daily , Aud đang bắt đầu nhịp tăng nhẹ điều chỉnh kiếm tra kháng cự 0.7340—50 trước khi tiếp tục xu hướng giảm hướng về các mức hỗ trợ sâu hơn. Chúng tôi chờ bán quanh 0.7340 với nhận định Aud tiếp tục giảm trong tuần này .
Trạng thái : Chờ bán tại 0.7340--.7350
Chốt lời     : 0.7250
Dừng lỗ    : 0.7400