Chiến Lược Vàng

Điều chỉnh lại
Chiến lược vàng (03/10/2014 11:08:00)
Hôm qua vàng dao động trong biên độ hẹp, vàng có tăng giá vào phiên á và đầu phiên Mỹ. Sau đó vàng lại giảm giá và đóng cửa dưới thấp vào cuối phiên Mỹ. Cho thấy xu hướng xuống của vàng còn chiếm ưu thế. Hôm nay các nhà đầu tư đang chú ý đến tin bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ. Hứa hẹn sẽ có một phiên giao dịch sôi động vào tối nay.
Về phần kỹ thuật, vàng đang dưới đường trung bình. Cho thấy xu hướng đang giảm. Hôm nay vàng trên 1210$ thì vàng tăng lên lại 1222$/1240$. Nếu vàng dưới 1210$ thì vàng sẽ tiếp tục giảm xuống  1200$.
Xu hướng: xuống
Biên độ dao động: 1200-1222
Chiến lược:
Bán : 1215
Chốt lời: 1206
Dừng  lỗ: 1222