Chiến Lược Vàng

Điều chỉnh lại
Chiến lược vàng (02/10/2014 11:05:00)
     Hôm qua vàng đóng cửa là một ngày tăng giá và đóng cửa trên 1210$ cho thấy xu hướng xuống đã giảm dần. Hôm nay thị trường chờ tin lãi suất của ngân hàng trung ương Châu Âu và cuộc họp xem Châu Âu có thông tin về gói cứu trợ không. Và đặc biệt là tin Bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ vào ngày mai.

Về phần kỹ thuật, vàng đang hướng lên lại đường trung bình. Cho thấy xu hướng xuống đã yếu dần. Hôm nay vàng trên 1210$ thì vàng tăng lên lại 1228$. Nếu vàng dưới 1210$ thì vàng sẽ tiếp tục giảm xuống  1200$.
Xu hướng: tăng
Biên độ dao động: 1210-1228
Chiến lược:
Mua : 1215
Chốt lời: 1225
Dừng  lỗ: 1210