Chiến Lược Ngoại Tệ

Điều chỉnh lại
Chiến lược ngoại tệ (07/03/2013 10:09:00)
EUR/USD
 
- Xu hướng trong ngày  : Giảm
Dự kiến hôm nay : Eur giảm mạnh vào hôm qua như dự kiến của chúng tôi , cuối ngày giá đóng cửa tại 1.2964 . Như vậy khả năng Eur tiếp tục xu hướng giảm về hỗ trợ 1.2750 theo dự kiến của chúng tôi trước đây. Hôm nay chúng tôi ủng hộ bán tại vùng 1.3000—1.3020 với mục tiêu trong ngày tại 1.2920 hoặc 1.2870.
-Chiến lược :
Trạng thái  :  chờ bán tại vùng 1.3000—1.3020
Chốt lời     : 1.2920 hoặc 1.2870
Dừng lỗ     : 1.3080

 
 
GBP/USD
- Xu hướng trong ngày : Giảm
- Dự kiến hôm nay : GBP hôm qua giảm xuống vùng mục tiêu 1.5020 của chúng tôi , cuối ngày đóng cửa tại 1.5000. Hôm nay đường Bollinger band H4 đang mở rộng tạo thế xuống vững chắc, chúng tôi tiếp tục chờ nhịp điều chỉnh lên vùng 1.5090—1.5130 vào bán , mục tiêu trong ngày dự kiến tai 1.4950.
-Chiến lược :
Trạng thái : chờ bán tại 1.5090 – 1.5130
Chốt lời    : 1.4980 hoặc 1.4950
Dừng lỗ    : 1.5200AUD/USD
Tối qua vào phiên Mỹ đồng đôla Úc đã giảm giá lại. Hiện tại xu hướng của đồng Úc  vẫn chưa rõ ràng. Chúng ta quan sát thêm vài ngày nữa sẽ có xu hướng rõ ràng hơn.
Hôm nay nếu đồng đôla Úc dưới 1.0230 sẽ giảm xuống 1.0190. Nếu hôm nay đồng đôla Úc trên 1.0230, giá sẽ lên lại vùng 1.0300.
Biên độ dao động: 1.0190-1.0300
Xu hướng: tăng  
Chiến thuật:
Mua : 1.0230
Chốt lời: 1.0290
Chặn lỗ: 1.0190
 

 
USD/JPY
Hôm qua đồng Yên Nhật đã tăng giá cũng như dự đoán của chúng tôi. Hôm nay khả năng đồng Yên Nhật sẽ tiếp tục tăng nữa tại mục tiêu 94.95. Hiện tại đồng Yên Nhật cũng đã gần kề mức kháng cự  94.95. Vì vậy, khu vực này các nhà đẩu tư  phải thận trọng hơn trong quyết định mua bán của mình.
Hôm nay đồng Yên Nhật trên 94.00 thì tăng đến 94.95. Nếu đồng Yên Nhật dưới 94.00 thì giảm giá 93.20
Biên độ dao động: 93.20 – 94.95
Xu hướng: tăng
Chiến thuật:
Mua : 93.50
Chốt lời: 94.00
Chặn lỗ: 93.10


 
USD/CAD
Hôm qua đồng Canada đã tăng giá trở lại và đóng cửa trên cao. Điều này thể hiện giá sẽ tiếp tục tăng là rất cao. Hôm nay đồng Canada trên 1.0320 thì sẽ tăng lên 1.0360. Nếu đồng Canada dưới 1.0320 thì sẽ giảm lại vùng 1.0255.
Biên độ dao động: 1.0255-1.0360
Xu hướng: tăng
Chiến thuật:
Mua : 1.0290
Chốt lời: 1.0340
Chặn lỗ: 1.0250