Chiến Lược Ngoại Tệ

Điều chỉnh lại
Chiến lược ngoại tệ (08/03/2013 01:19:00)
AUD/USD
Hôm nay nếu đồng đôla Úc dưới 1.0300 sẽ giảm xuống 1.0190. Nếu hôm nay đồng đôla Úc trên 1.0300, giá sẽ lên lại vùng 1.0370.
Biên độ dao động: 1.0190-1.0300
Xu hướng: tăng  
Chiến thuật:

Mua : 1.0235
Chốt lời: 1.0285
Chặn lỗ: 1.0190

 
USD/JPY
Đồng Yên Nhật đã bứt phá mức kháng cự 94.95. Cho thấy xu hướng tăng giá của Yên Nhật sẽ tiếp diễn và mục tiêu là 98.00
Hôm nay đồng Yên Nhật trên 94.95 thì tăng đến 96.50. Nếu đồng Yên Nhật dưới 94.95 thì giảm giá 93.75
Biên độ dao động: 94.95 – 96.50
Xu hướng: tăng
Chiến thuật:

Mua : 95.00
Chốt lời: 95.80
Chặn lỗ: 94.80USD/CAD
Hôm nay đồng Canada trên 1.0280 thì sẽ tăng lên 1.0360. Nếu đồng Canada dưới 1.0280 thì sẽ giảm lại vùng 1.0215.
Biên độ dao động: 1.0215-1.0360
Xu hướng: tăng
Chiến thuật:

Mua : 1.0300
Chốt lời: 1.0350
Chặn lỗ: 1.0270