Chiến Lược Vàng

Điều chỉnh lại
Chiến lược vàng ngày 25-06-2012 (25/06/2012 03:31:00)
Sau một tuần bán tháo mạnh mẽ, tuần này do lo ngại về nền kinh tế toàn cầu và theo dõi các sự kiện ở Châu Âu và kim loại quý có thể sẽ giữ giá thấp hơn ở vùng này. Già Vàng đang hướng xuống 1520, giá thấp nhất của tháng 5/2012. 
Về mặt kỹ thuật, MACD đang ở dưới 0, và giá đang ở dưới đường trung bình. Cho thấy xu hướng giảm giá đang chiếm ưu thế.
Hôm nay vàng dưới 1568 thì giảm xuống 1556. Nếu giá trên 1568 thì tăng đến vùng 1590.
Biên độ dao động: 1556-1590

Chiến thuật
Mua                 : 1570
Chốt lời           : 1578
Chặn lỗ            : 1566