Chiến Lược Ngoại Tệ

Điều chỉnh lại
Chiến lược ngoại tệ ngày 11/07/2012 (11/07/2012 09:33:00)
AUD/USD
Đôla Úc đang dao động ở vùng giá cao. Mặc dù có phân kỳ giảm giá trong biểu đồ 4h nhưng giá vẫn chưa rớt. Hôm nay có thể sẽ là ngày bứt phá mạnh của đôla Úc
Hôm nay, giá đôla Úc dưới 1.0180 thì sẽ giảm về 1.0120. Nếu giá trên 1.0180 thì tăng đến vùng 1.0240
Biên độ dao động: 1.0120-1.0240

Chiến thuật
Bán                  : 1.0240
Chốt lời           : 1.0160
Chặn lỗ            : 1.0270

EUR/USD
 
Xu hướng trong ngày  : giảm
Dự kiến hôm nay :  EUR hôm qua tiếp tục giảm sâu phá mức thấp 1.2255.Trong biểu đồ tuần eur xuống gần vùng hỗ trợ 1.2150 của tháng 06/2010.Theo PTKT thì đường Bollingerbands daily mở rộng cho xu hướng xuống sâu,hiện tại biểu đồ 1H cho dấu hiệu điều chỉnh lên.sáng nay kháng cự đầu tiên là 1.2260 và cao hơn 1.2295.Hôm nay chúng tôi chờ bán trong 2 khu vực gần 1.2260 và 1.2295.
      Biên độ : 1.2295-1.2150
      Chiến Lược :
       1/ bán tại 1.2260
         Chốt lời     :1.2160
         Dừng lỗ     : 1.2280
       2/chờ bán tại 1.2295
          Chốt lời    : 1.2245
          Dừng lỗ     : 1.2318

        
 
GBP/USD
                                                 
Xu hướng trong ngày : giảm
Dự kiến hôm nay : Gbp hôm qua đã vào vùng sideway,trong biểu đồ daily,đường Bollinger bands đi ngang thể hiên giai đoạn sideway trong biên độ rộng,tuy nhiên 4H hôm nay lại thu hẹp đường BB.Kháng cự đầu tiên hôm nay 1.5550 và 1.5600.Chúng tôi chờ bán trong khu vực này với mục tiêu dự kiến về vùng 1.5400
Biên độ : 1. 5600-1.5400
      Chiến lược
        1/ chờ bán vùng 1.5550-1.5600
       Chốt lời    : 1.5400
       Dừng lỗ    : 1.5640


USD/CAD

Ngày hôm qua, cặp tỷ giá này có một ngày đi lên mạnh và đóng cửa gần mức 1.0230 mà chúng tôi đã phân tích.
Mức giá 1.0230 là mức giá mà thị trường đã phá vỡ để đi xuống mạnh. Tình thế hiện tại, vẫn đang trong khả năng thị trường test lại mức này trước khi tiếp tục đi xuống, hoặc nếu mức này bị phá lên mạnh trở lại, thì sẽ mở ra hướng đi lên mới.
Vì vậy, thời điểm hiện tại, chúng ta nên đứng ngoài quan sát.


USD/JPY

Ngày hôm qua, giá đã tiếp tục hướng xuống như chúng tôi đã phân tích. Tình thế hiện tại, xu hướng đi xuống sẽ còn tiếp diễn đến vùng 78.60.
Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục bán xuống.
Chiến thuật giao dịch
Bán 79.30
Chốt lời 78.60
Chặn lỗ 79.60