Chiến Lược Ngoại Tệ

Điều chỉnh lại
Chiến lược ngoại tệ (03/10/2014 11:13:00)
AUD/USD
Hôm qua đồng Úc đóng cửa là một ngày tăng  giá mạnh nhưng vừa chạm đường trung bình đồng Úc cũng đã dừng lại. Cho thấy nhiều khả năng đổng Úc sẽ đi ngang dưới khu vực này.  Hôm nay nếu đồng Úc dưới 0.8830  thì đồng Úc tiếp tục gi ảm xuống 0.8750. Nếu đồng Úc trên 0.8830 thì đồng Úc sẽ tăng lên 0.8895.
Xu hướng : đi ngang
Biên độ dao động: 0.8680-0.8830
Chiến lược:
Mua: 0.8800
Chốt lời: 0.8750
Dừng lỗ : 0.8830

EUR/USD
Xu hướng  : Giảm
Dự kiến hôm nay : Trong biểu đồ Daily, Eur vẫn trong xu hướng giảm giá khả năng hướng về hỗ trợ 1.2460 khi tuần qua đóng cửa bên dưới hỗ trợ 1.2700. Hôm nay chúng tôi tiếp tục giữ nhận định xu hướng giảm cho Eur khi giá còn di chuyển bên dưới 1.2700.
Chiến Lược :
Trạng thái  : Bán tại 1.2660
Chốt lời     :  1.2570
Dừng lỗ     : 1.2720

GBP/USD
Xu hướng : Giảm
Dự kiến hôm nay : Hiện GBP vẫn  trong xu hướng giảm giá tiếp diễn khi GBP thất bại trong đoạn tăng kiểm tra kháng cự 1.6530 , giá vẫn còn di chuyển bên dưới đường trend cho thấy hướng giảm vẫn đang được ủng hộ tại khu vực này, khả năng giảm về lại khu vực hỗ trợ 1.6050 khá cao , nếu như GBP bức phá 1.6050 thì tiếp tục giảm về hỗ trợ sâu hơn tại 1.5900 . Hôm nay chúng tôi bán ngắn khi giá vào vùng 1.6170
Chiến lược
Trạng thái :   Bán tại 1.6160
Chốt lời : 1.6050
Dừng lỗ : 1.6200