Chiến Lược Ngoại Tệ

Điều chỉnh lại
Chiến lược ngoại tệ (02/10/2014 11:24:00)
AUD/USD
Hôm qua đồng Úc tiếp tục tạo giá thấp mới, có thể nói là giá thấp nhất trong vòng 9 tháng qua. Và cũng đã chạm mức hỗ trợ quan trọng tại 0.8660. Nhưng khi không phá được mức hỗ trợ này đồng Úc đã nhanh chóng tăng giá trở lại. Hôm nay nếu đồng Úc dưới 0.8750  thì đồng Úc tiếp tục giảm xuống 0.8660. Nếu đồng Úc trên 0.8750 thì đồng Úc sẽ tăng lên 0.8830.
Xu hướng : tăng giá
Biên độ dao động: 0.8700-0.8830
Chiến lược:
Mua : 0.8780
Chốt lời: 0.8830
Dừng  lỗ: 0.8740EUR/USD 
Xu hướng  : Giảm
Dự kiến hôm nay : Eur liên tiếp giảm bức phá hỗ trợ 1.2670 vào hôm qua ,hiện tại đang hướng về hỗ trợ tiếp theo tại 1.2450. Trong xu hướng dài hạn thì Eur vẫn tiếp tục cho xu hướng giảm , chúng tôi vẫn ủng hộ bán Eur trong giai đoạn này về 1.2450. Hôm nay chúng tôi vào bán tại 1.2660—1.2680 với nhận định xu hướng giảm vào hôm nay.
Chiến Lược :
Trạng thái  : Bán tại 1.2660—1.2670
Chốt lời     :  1.2570 hoặc 1.2450
Dừng lỗ     : 1.2730GBP/USD 
Xu hướng : Giảm
Dự kiến hôm nay : GBP giảm như dự kiến của chúng tôi về hỗ trợ 1.6180 vào hôm qua . Trong biểu đồ Monthly cho thấy GBP còn tiếp tục giảm khi đóng cửa bên dưới hỗ trợ 1.6250 , khả năng hướng về hỗ trợ sâu hơn tại 1.5900. Hôm nay chúng tôi ủng hộ bán khi giá điều chỉnh vào khu vực 1.6250.
Chiến lược
Trạng thái : Bán tại 1.6250
Chốt lời : 1.6170
Dừng lỗ : 1.6290