Chiến Lược Ngoại Tệ

Điều chỉnh lại
Chiến lược ngoại tệ (30/09/2014 11:36:00)
AUD/USD
Hôm qua đồng Úc đóng cửa là một ngày giảm giá nhưng đã đến vùng hỗ trợ. Vì vậy , mặc dù xu hướng giảm giá vẫn đang tiếp diễn nhưng không nên tiếp tục bán xuống vì đang có mức hỗ trợ mạnh.  Hôm nay nếu đồng Úc dưới 0.8710  thì đồng Úc tiếp tục giảm xuống 0.8680. Nếu đồng Úc trên 0.8710 thì đồng Úc sẽ tăng lên 0.8830
Xu hướng : đi ngang
Biên độ dao động: 0.8680-0.8830
Chiến lược:
Mua: 0.8710
Chốt lời: 0.8780
Dừng lỗ : 0.8680

EUR/USD 
Xu hướng  : Giảm
Dự kiến hôm nay : Eur tiếp tục giảm như dự kiến của chúng tôi trong những ngày qua sau khi bức phá hỗ trợ 1.2800 hướng về hỗ trợ tiếp theo tại 1.2700 vào hôm qua . Hiện tại trong biểu đồ Daily cho thấy lực bán vẫn đang được ủng hộ tại khu vực này , tuy nhiên trong biểu đồ lớn hơn thì đây là khu vực hỗ trợ khá mạnh trong dài hạn, Chúng tôi kiến nghị thoát trạng thái bán tại khu vực này và chờ tín hiệu tốt hơn.
Chiến Lược :
Trạng thái  : Đứng ngoài

GBP/USD 
Xu hướng : Giảm
Dự kiến hôm nay : GBP vào vùng chờ bán của chúng tôi tại 1.6270 như dự kiến của chúng tôi vào hôm qua , cuối ngày giá giảm đóng cửa tại 1.6239 cho thấy lực bán vẫn đang được ủng hộ tại khu vực này hướng về 1.6180. Chúng tôi tiếp tục giữ trạng thái bán với mục tiêu trong ngày tại 1.6180.
Chiến lược
Trạng thái : Bán tại 1.6270
Chốt lời : 1.6180
Dừng lỗ : 1.6350