Chiến Lược Ngoại Tệ

Điều chỉnh lại
Chiến lược ngoại tệ (29/10/2014 11:00:00)
AUD/USD
Đồng Úc hôm qua đóng cửa là một ngày tăng giá và cũng đã gần chạm mức kháng cự 0.8896.  Hiện tại vàng vẫn dao động trong biên độ 0.8662-0.8896. Nếu bứt khỏi mức kháng cự 0.8896, đồng Úc sẽ có xu hướng tăng rõ ràng. Hôm nay nếu đồng Úc dưới 0.8896  thì đồng Úc tiếp tục giảm xuống 0.8800. Nếu đồng Úc trên 0.8896  thì đồng Úc sẽ tăng lên 0.8990
Xu hướng : sideway
Biên độ dao động: 0.8660-0.8896
Chiến lược:
Đứng ngoài quan sátEUR/USD 
Xu hướng  : sideway
Dự kiến hôm nay : Hôm qua Eur tiếp tục tăng trở lại sau khi thất bại tại khu vực hỗ trợ 1.2630 , khả năng Eur hướng lên kiểm tra kháng cự 1.2790 hoặc 1.2880 trước khi quyết định xu hướng tiếp theo.Trong biểu đồ Weekly, Eur đóng cửa là tuần giảm điểm tại 1.2613 cho thấy khả năng Eur sideway trong biên độ 1.2790—1.2630 . Tuần nay chúng tôi ủng hộ bán trong sideway khi giá tăng kiểm tra kháng cự 1.2790 với mức dừng lỗ tại 1.2890
Chiến Lược :
Trạng thái  :  chờ bán tại 1.2790
Chốt lời     :  1.2630
Dừng lỗ     : 1.2890GBP/USD 
Xu hướng : Sideway
Dự kiến hôm nay : Trong biểu đồ Weekly cho thấy GBP gặp kháng cự tại 1.6160 và đóng cửa bên dưới kháng cự này vào cuối tuần qua . Chúng tôi nhận thấy GBP sideway trong biên độ 1.6160—1.6020 trước khi quyết định xu hướng tiếp theo trong dài hạn , khả năng hôm nay GBP sẽ giảm lại sau khi kiểm tra khu vực 1.6130—1.6160 . Chúng tôi ủng hộ bán GBP vào hôm nay với dừng lỗ bên trên 1.6200.
Chiến lược
Trạng thái : Giữ bán tại 1.6130—1.6160
Chốt lời : 1.6030 hoặc 1.5960
Dừng lỗ : 1.6200