Chiến Lược Vàng

Điều chỉnh lại
Chiến lược vàng (19/11/2014 11:09:00)
Giới đầu tư vàng phần lớn không quan tâm đến sự gia tăng bất thường giá sản xuất tại Mỹ trong tháng 10. Trong khi đó, một số nhà đầu tư cho rằng vàng sẽ hưởng lợi khi các quỹ bắt đầu tìm mua tài sản rẻ hơn trước khi kết thúc năm.
Về phần kỹ thuật, vàng tiếp tục ngày thứ 3 đóng cửa dương, xu thế lên của vàng dần áp đảo. Biên độ dao động trong ngày là 1191-1204, nếu phá được 1204, vàng sẽ tiếp tục tăng.
Chiến lược:
Canh mua tại 1193
Stoploss: 1186
Take profit: 1203