Chiến Lược Vàng

Điều chỉnh lại
Chiến lược vàng (04/03/2013 01:05:00)
   Giá vàng lại tiếp tục rớt vào cuối tuần tạo giá thấp nhất tại 1565$. Thị trường vàng dễ manh đông đã để lại cho những người tham gia thị trường thận trọng hơn về định hướng giá vàng của tuần tới. Vàng cũng đang có một biên độ dao động rộng 1555-1620 và giá đang ổn định ở mức thấp trong phạm vi này. Theo khảo sát của Kitco về giá vàng tuần này thì chưa rõ ràng về xu hướng. Có nhiều quan điểm khác nhau. Nhưng nhiều người nhìn thấy khu vực này là khu vực tốt để mua vàng.

   Về phần kỹ thuật, MACD đang dao động dưới zero. Giá cũng đang nằm dưới đường trung bình của bollingerband. Dấu hiệu trên cho thấy giá vẫn còn trên đà giảm giá.Hôm nay vàng dưới 1587$ thì giảm xuống 1565$. Nếu vàng trên 1587$ thì vàng sẽ tăng đến 1602$.
Biên độ dao động: 1565-1586
Xu hướng: giảm
Chiến thuật:
Bán : 1582
Chốt Lời : 1574
Dừng Lỗ : 1588