Chiến Lược Ngoại Tệ

Điều chỉnh lại
Chiến lược ngoại tệ (11/05/2015 10:59:00)
EUR/USD
Xu hướng  :  Sideway
Dự kiến hôm nay : Eur liên tiếp giảm trở lại kiểm tra hỗ trợ 1.1090 vào những ngày qua . Trong biểu đồ Weekly cuối tuần qua giá đóng cửa tạo cây nên Doji cân bằng cho thấy lực tăng đang yếu tại khu vực này, tuy nhiên hướng tăng vẫn còn được duy trì hướng lên chinh phục kháng cự 1.1630 trong thời gian tới nếu như Eur vẫn còn di chuyển bên trên hỗ trợ 1.1090  . Hôm nay chúng tôi tiếp tục giữ chiến lược mua lên quanh khu vực 1.1090 với mục tiêu tiếp theo tại  kháng cự 1.1420 và cao hơn hướng lên 1.1630 .
Chiến Lược :
Trạng thái  : Giữ mua tại 1.1090
Chốt lời     : 1.1420 hoặc 1.1630
Dừng lỗ     : 1.0950GBP/USD
Xu hướng : tăng
Dự kiến hôm nay : Gbp tạo mức cao mới đóng cửa là cây nến tăng giá cho thấy lức tăng được tiếp diễn tại thời điểm này hướng lên kháng cự tiếp theo tại 1.5590 . Trong xu hướng dài hạn thì kháng cự 1.5590 này khá quan trọng , nếu như GBP tiếp tục bức phá mức kháng cự này thì khả năng GBP chuyển hướng tăng trong dài hạn. Hôm nay chúng tôi chờ mua lên khi giá trở lại 1.5300 với kỳ vọng GBP tiếp tục chinh phục kháng cự 1.5590.
Trạng thái : Chờ mua tại 1.5300—1.5320
Chốt lời     : 1.5500 hoặc 1.5590
Dừng lỗ    1.5230AUD/USD 
Xu hướng : Sideway
Dự kiến hôm nay : Aud vẫn chức thực sự bức phá được kháng cự 0.8060 vào tuần qua , tuy nhiên cuối tuần giá vẫn đóng cửa là cây nên tăng cho thấy lực mua tại khu vực này vẫn đang chiếm ưu thế trong biên độ sideway 0.7880—0.8060. Chúng tôi nhận thấy 0.8060 là mức kháng cự quan trong trong dài hạn, nếu như nhịp tăng lần này bức phá được 0.8060 thì khả năng Aud  chinh phục kháng cự cao hơn tại 0.8220 trong thời gian tới. Hôm nay chúng tôi tiếp tục ủng hộ mua lên tại 0.7880 với mục tiêu tại 0.8060 hoặc cao hơn tại 0.8220
Trạng thái : mua tại 0.7880
Chốt lới : 0.8060 hoặc 0.8220
Dừng lỗ : 0.7780