Chiến Lược Ngoại Tệ

Điều chỉnh lại
Chiến lược ngoại tệ (07/05/2015 10:11:00)
EUR/USD
Xu hướng  :  Tăng
Dự kiến hôm nay : Eur tiếp tục tăng giá như dự kiến của chúng tôi sau khi kiểm tra khu vực hỗ trợ 1.1090 , giá bức phá kháng cự 1.1280 và hướng lên chinh phục kháng cự 1.1630 trong thời gian tới . Hôm nay chúng tôi tiếp tục giữ chiến lược mua lên quanh khu vực 1.1090 với mục tiêu tiếp theo tại  kháng cự 1.1420 và cao hơn hướng lên 1.1630 .
Chiến Lược :
Trạng thái  : Giữ mua tại 1.1090
Chốt lời     : 1.1420 hoặc 1.1630
Dừng lỗ     : 1.0950

GBP/USD
Xu hướng : Sideway
Dự kiến hôm nay : Trong biểu đồ dài hạn chúng tôi nhận thấy GBP sideway trong biên độ 1.4950—1.5550 sau khi GBP bức phá kháng cự 1.4950 trong Monthly . Như vậy khả năng GBP tìm được đáy tại 1.4560 và chuẩn bị nhịp tăng dài trong thời gian tới chinh phục kháng cự 1.5550. Trong biểu đồ Daily có thể GBP sideway trong biên độ 1.5160—1.5500 trước khi tiếp tục cho nhịp tăng , chúng tôi tạm thời đứng ngoài chờ tín hiệu rõ hơn trong giai đoạn này.
Trạng thái : Đứng ngoài

AUD/USD 
Xu hướng : Sideway
Dự kiến hôm nay : Aud tăng mạnh vào hôm qua trở lại bức phá kháng cự 0.7880 cho thấy hướng tăng kiểm tra kháng cự 0.8060 , đây là mức kháng cự quan trong trong dài hạn, nếu như nhịp tăng lần này bức phá được 0.8060 thì khả năng Aud  chinh phục kháng cự cao hơn tại 0.8220 trong thời gian tới. Hôm nay chúng tôi ủng hộ mua lên tại 1.7920 với mục tiêu tại 0.8060.
Trạng thái : mua tại 0.7920
Chốt lới : 0.8060
Dừng lỗ : 0.7790