Chiến Lược Ngoại Tệ

Điều chỉnh lại
Chiến lược ngoại tệ (06/05/2015 11:06:00)
EUR/USD
Xu hướng  :  Tăng
Dự kiến hôm nay : Eur tiếp tục tăng giá vào hôm qua như dự kiến của chúng tôi sau khi kiểm tra khu vực hỗ trợ 1.1040—1.1090 , nếu như nhịp tăng này bức phá kháng cự 1.1270 thì khả năng Eur tiếp tục chinh phục kháng cự 1.1630 trong thời gian tới. Trong biểu đồ Daily, Eur đang trong giai đoạn sideway trong biên độ 1.1270—1.1040 trước khi tiếp tục xu hướng tăng giá . Hôm nay chúng tôi tiếp tục giữ chiến lược mua lên quanh khu vực 1.1040—1.1090 với mục tiêu đầu tiên tại  kháng cự 1.1270 .
Chiến Lược :
Trạng thái  : Giữ mua tại 1.1040—1.1090
Chốt lời     : 1.1270
Dừng lỗ     : 1.0950

GBP/USD
Xu hướng : Tăng
Dự kiến hôm nay : Trong biểu đồ dài hạn chúng tôi nhận thấy GBP sideway trong biên độ 1.4950—1.5550 sau khi GBP bức phá kháng cự 1.4950 trong Monthly . Như vậy khả năng GBP tìm được đáy tại 1.4560 và chuẩn bị nhịp tăng dài trong thời gian tới chinh phục kháng cự 1.5550. Trong biểu đồ tuần có thể GBP sẽ giảm điều chỉnh kiểm tra hỗ trợ 1.4950 trước khi tiếp tục cho nhịp tăng , chúng tôi tạm thời đứng ngoài chờ tín hiệu vào bán ngắn trong biên độ 1.5300 trước khi tìm tín hiệu mua lên trong dài hạn.
Trạng thái : Đứng ngoài chờ bán

AUD/USD 
Xu hướng : Sideway
Dự kiến hôm nay : Aud tăng mạnh vào hôm qua trở lại bức phá kháng cự 0.7880 cho thấy hướng tăng kiểm tra kháng cự 0.8060 , đây là mức kháng cự quan trong trong dài hạn, nếu như nhịp tăng lần này vẫn không bức phá được 0.8060 thì khả năng Aud sẽ giảm sâu trở lại trong thời gian tới. Hôm qua chúng tôi đã dừng lỗ cho trạng thái bán và đứng ngoài quan sát chờ tín hiệu rõ hơn tại khu vực này.
Trạng thái : Quan sát