Chiến Lược Ngoại Tệ

Điều chỉnh lại
Chiến lược ngoại tệ (05/05/2015 11:23:00)
EUR/USD
Xu hướng  :  Tăng
Dự kiến hôm nay : Eur tiếp tục tăng giá vào cuối tuần qua bức phá kháng cự 1.1090 , cuối tuần đóng cửa bên trên mức kháng cự này cho thấy lực tăng đang được ủng hộ chinh phục kháng cự 1.1630 trong thời gian tới. Trong biểu đồ Daily, Eur đang trong giai đoạn sideway trong biên độ 1.1270—1.1040 trước khi tiếp tục xu hướng tăng giá . Hôm nay chúng tôi ủng hộ chiến lược mua lên quanh khu vực 1.1040—1.1090 với nhận định Eur bức phá kháng cự 1.1270 .
Chiến Lược :
Trạng thái  : Mua tại 1.1040—1.1090
Chốt lời     : 1.1270
Dừng lỗ     : 1.0950

GBP/USD
Xu hướng : Tăng
Dự kiến hôm nay : Trong biểu đồ dài hạn chúng tôi nhận thấy GBP sideway trong biên độ 1.4950—1.5550 sau khi GBP bức phá kháng cự 1.4950 trong Monthly . Như vậy khả năng GBP tìm được đáy tại 1.4560 và chuẩn bị nhịp tăng dài trong thời gian tới chinh phục kháng cự 1.5550. Trong biểu đồ tuần có thể GBP sẽ giảm điều chỉnh kiểm tra hỗ trợ 1.4950 trước khi tiếp tục cho nhịp tăng , chúng tôi tạm thời đứng ngoài chờ tín hiệu vào bán ngắn trong biên độ 1.5300—1.5000 trước khi tìm tín hiệu mua lên trong dài hạn.
Trạng thái : Đứng ngoài chờ bán
Chốt lời :
Dừng lỗ :
 
AUD/USD  
Xu hướng : Sideway
Dự kiến hôm nay : Aud tăng mạnh vào tuần qua chạm kháng cự 0.8060 , cuối đóng cửa giảm trợ lại sideway trong biên độ 0.7880—0.7630 . Như vậy trong dài hạn Aud vẫn chưa thể tăng khi bị thất bại tại kháng cự 0.8060 , có thể Aud sẽ tiếp tục sideway trước khi tìm hướng tăng trong thời gian tới. Hôm nay chúng tôi tìm tín hiệu vào bán quanh 0.7880 với mục tiêu giảm về 0.7700 hoặc 0.7630.
Trạng thái : Bán tại 0.7880
Chốt lời : 0.7700 hoặc 0.7630
Dừng lỗ : 0.7950