Chiến Lược Ngoại Tệ

Điều chỉnh lại
Chiến lược ngoại tệ (18/02/2013 10:32:00)
EUR/USD
Xu hướng trong ngày  : giảm
Dự kiến hôm nay : Trong biểu đồ tuần,chúng tôi nhận thấy Eur đang trong giai đoạn giảm điều chỉnh trong xu hướng chính tăng giá. Cuối tuần qua Eur giảm về chạm hỗ trợ 1.3300 và phản ứng mạnh tại đây, tuy nhiên chúng tôi vẫn chưa xác định được tín hiệu để mua lên. Mục tiêu của đoạn giảm giá này chúng tôi dự kiến nhắm về vùng  hỗ trợ sâu hơn 1.3200—1.3250 nếu như hôm nay chúng tôi chưa thấy tín hiệu đảo chiều tại hỗ trợ 1.3300 này.
Hôm nay chúng tôi tạm thời đứng ngoài quan sát chờ tín hiệu vào mua lên.
Chiến lược :
Trạng thái  : đứng ngoài


 
        
 
GBP/USD
Xu hướng trong ngày : giảm
Dự kiến hôm nay : GBP đã giảm mạnh vào tuần vừa qua và đạt mục tiêu 1.5500 của chúng tôi. Nhìn chung trong biểu đồ ngày đồng GBP vẫn chưa cho tín hiệu tăng trở lại, đường Bollinger band còn mở rộng cho xu hướng giảm tiếp tục. Chúng tôi tạm đứng ngoài chờ mua lên gần vùng hỗ trợ dưới 1.5300—1.5350.
Chiến lược:
Trạng thái : chờ mua tại vùng 1.5300—1.5350