Chiến Lược Ngoại Tệ

Điều chỉnh lại
Chiến lược ngoại tệ (18/06/2013 11:20:00)
EUR/USD
Xu hướng trong ngày  : giảm
Dự kiến hôm nay :  Hôm qua Eur sideway ngang trong biên độ 1.3300—1.3380 . Hôm nay chúng tôi vẫn đứng ngoài chờ nhịp điều chỉnh về vùng 1.3190—1.3230 xem xét vào mua.
Chiến Lược :
Trạng thái  :  chờ mua tại 1.3190—1.3230
Chốt lời     : 1.3390
Dừng lỗ     :  1.3150

GBP/USD

Xu hướng trong ngày : giảm
Dự kiến hôm nay : GBP tiếp tục tăng vào hôm qua , tuy nhiên trong khu vực này chúng tôi tiếp tục đứng ngoài chờ tín hiệu rõ ràng hơn khi giá điều chỉnh về vùng chờ mua của chúng tôi tại 1.5590—1.5560.
Chiến lược
Trạng thái : chờ mua tại 1.5590—1.5560
Chốt lời    :   1.5820 hoặc 1.5890
Dừng lỗ    :  1.5460

AUD/USD
Hôm qua đồng đôla Úc đóng cửa là một ngày giảm giá sau khi không phá được mức kháng cự 0.9656 của tuần trước. Hiện tại đồng Úc đang có mức hỗ trợ tại 0.9500. Nếu giá không phá được mức này sẽ lên lại vùng 0.9656.
Hôm nay đồng đôla Úc dưới 0.9570 thì giảm xuống 0.9480. Nếu đồng đôla Úc trên 0.9570 thì tăng đến 0.9668/0.9788.
Biên độ dao động: 0.9570-0.9788
Xu hướng: tăng
Chiến thuật:
Mua : 0.9510
Chốt lời: 0.9600
Chặn lỗ: 0.9480
 
USD/JPY
Hôm qua đồng Yên Nhật đóng cửa là một ngày tăng giá. Điều này cho thấy nhiều khả năng đồng Yên sẽ hồi phục trở lại. Hôm nay đồng Yên trên 94.50 sẽ tăng đến 95.20/96.00. Đồng Yên dưới 94.50 sẽ giảm xuống 93.80/92.65
Biên độ dao động 94.30-96.00
Xu hướng: tăng
Chiến thuật:
Mua : 94.50
Chốt lời: 95.20
Chặn lỗ: 94.00
 
USD/CAD
Đồng Canada hôm qua đã có sự hồi phục nhẹ. Có thể đụng mức hỗ trợ tại band dưới của bollingerband. Vì vậy giá có thể hồi phục lại đường trung bình của bollingerband, cũng ngay mức kháng cự quan trọng 1.0260.
Hôm nay đồng Canada trên 1.0180  thì tăng đến 1.0260. Nếu đồng Canada dưới 1.0180 thì giảm xuống 1.0130
Biên độ dao động: 1.0130-1.0260
Xu hướng: tăng
Chiến thuật:
Mua  : 1.0160
Chốt lời: 1.0240
Chặn lỗ: 1.0130