Tin tức vàng

Return to Full Page
Hiệp hội vàng đề nghị Chủ tịch Quốc hội “giúp đỡ” (13/12/2016 08:13:00)

VGTA cho rằng việc đưa kinh doanh vàng vào danh mục đầu tư kinh doanh có điều kiện sẽ khiến doanh nghiệp gặp khó...

Hiệp hội vàng đề nghị Chủ tịch Quốc hội

Trước đây, theo Luật Đầu tư 2014, chỉ có ba loại hình sản xuất kinh doanh vàng nằm trong danh mục có điều kiện.

THĂNG ĐIỆP

Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam (VGTA) mới đây có văn bản kiến nghị gửi Chủ tịch Quốc hội, cho rằng việc đưa kinh doanh vàng vào danh mục các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện sẽ khiến các doanh nghiệp kim hoàn gặp nhiều khó khăn.

Văn bản kiến nghị trên cho biết tháng 8/2016, theo đề nghị của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), VGTA đã có văn bản gửi VCCI góp ý về việc sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Đầu tư 2014 để đề nghị VCCI tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ và Thường vụ Quốc hội.

Tuy nhiên, sau đó, VGTA cho biết chưa nhận được bất kỳ văn bản đề nghị góp ý nào từ các cơ quan chức năng có liên quan đến danh mục các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư.

Ngày 22/11/2016, khi Quốc hội thông qua danh mục 243 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, thì theo văn bản, VGTA mới được biết kinh doanh vàng là một trong số 243 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Hiệp hội này cho rằng, quy định mới của Luật Đầu tư sửa đổi đối với ngành vàng đã siết chặt hơn rất nhiều so với Luật Đầu tư 2014, chứ không hề nới lỏng, đơn giản hóa các thủ tục hành chính.

"Đặc biệt, quy định mới này sẽ tạo ra rất nhiều giấy phép con không cần thiết, gây tốn kém rất nhiều về thời gian, chi phí và cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng khi làm các thủ tục hành chính", kiến nghị của VGTA có đoạn viết.

Trước đây, theo Luật Đầu tư 2014, chỉ có 3 loại hình sản xuất kinh doanh vàng nằm trong danh mục có điều kiện, bao gồm kinh doanh mua, bán vàng miếng; sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng; và sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ. 

Đến nay, theo Luật Đầu tư sửa đổi, toàn bộ kinh doanh vàng nằm trong danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Quy định này bao trùm tất cả các hoạt động sản xuất; gia công; kinh doanh mua bán; xuất, nhập khẩu; và các dịch vụ liên quan đến vàng miếng, vàng trang sức, vàng mỹ nghệ, vàng nguyên liệu.

Theo VGTA, quy định mới như vậy sẽ khiến kinh doanh vàng - vốn dĩ đã gặp khó trong mấy năm qua trong bối cảnh bị siết chặt quản lý - sẽ thêm khó khăn. 

Trên cơ sở này, VGTA kiến nghị Chủ tịch Quốc hội cho nghiên cứu, xem xét sửa đổi mục kinh doanh vàng trong danh mục các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư sửa đổi, theo hướng chỉ đưa "sản xuất, kinh doanh vàng miếng; nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng" vào danh mục này, thay vì toàn bộ ngành nghề "kinh doanh vàng".
THĂNG ĐIỆP
T
heo: vneconomy.vn