Tin tức vĩ mô

Return to Full Page
PMI tháng 7 đạt 51.7 điểm, mức cải thiện sản xuất yếu hơn so với cuối quý 2 (03/08/2017 09:41:00)
Chỉ số nhà quản trị mua hàng Purchasing Managers' Index (PMI) toàn phần lĩnh vực sản xuất Việt Nam đã giảm từ mức 52.5 điểm trong tháng 6 xuống còn 51.7 điểm trong tháng 7. Kết quả chỉ số cho thấy sức khỏe của lĩnh vực sản xuất đã cải thiện ở mức vừa phải, và đây là mức cải thiện yếu hơn so với cuối quý 2.
 

Cụ thể, sức khỏe của lĩnh vực sản xuất Việt Nam cải thiện ở mức vừa phải trong tháng 7, khi cả sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới đều tăng chậm hơn. Tuy nhiên, tốc độ tăng số lượng đơn đặt hàng mới là nhanh, và từ đó các công ty có lượng công việc tồn đọng tăng lên. Cũng từ đó, tồn kho hàng thành phẩm đã giảm khi hàng lưu kho được sử dụng để đáp ứng các đơn đặt hàng mới. Trong khi đó, tốc độ tạo thêm việc làm chỉ thay đổi một chút so với tháng 6. Chi phí đã tăng chậm lại thành mức yếu nhất trong hơn một năm, trong khi các thành viên nhóm khảo sát đã giảm giá cả đầu ra tháng thứ ba liên tiếp.
 
Cả sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới đã tăng chậm hơn trong tháng 7. Mức tăng sản lượng là yếu nhất trong thời kỳ tăng kéo dài chín tháng hiện nay. Số lượng đơn đặt hàng mới đã tăng liên tục kể từ tháng 12/2015 và tăng mạnh trong tháng 7. Tình trạng tương tự được ghi nhận đối với số lượng đơn đặt hàng mới từ nước ngoài. Với số lượng đơn đặt hàng mới tăng nhanh hơn sản lượng, lượng công việc tồn đọng đã tăng và tồn kho hàng thành phẩm giảm. Mức tăng lượng công việc chưa thực hiện là mạnh và là mạnh nhất kể từ tháng 4/2011. Trong khi đó, hàng tồn kho sau sản xuất đã giảm nhẹ lần đầu tiên trong ba tháng khi các công ty đã sử dụng hàng tồn kho để đáp ứng các đơn đặt hàng.
 
Số lượng đơn đặt hàng mới tăng và yêu cầu về sản lượng cao hơn đã làm các nhà sản xuất phải tăng số lượng nhân công, và đây là tháng tăng việc làm thứ mười sáu liên tiếp. Tốc độ tạo thêm việc làm chỉ thay đổi một chút so với tháng 6.
 
Chi phí đầu vào tăng ở mức vừa phải và là mức yếu nhất kể từ tháng 6/2016 khi một số thành viên nhóm khảo sát báo cáo giá thị trường giảm. Mức tăng giá đầu vào gần đây nhất là chậm hơn nhiều so với quý 1 năm nay.
 
Với sức ép chi phí giảm đi, các nhà sản xuất tiếp tục giảm giá cả đầu ra trong tháng 7, và đây là lần giảm thứ ba liên tiếp. Tốc độ giảm đã nhanh hơn một chút nhưng vẫn ở mức vừa phải.
Tình trạng thiếu hụt hàng hóa tại các nhà cung cấp là nhân tố chính dẫn đến thời gian giao hàng tiếp tục bị kéo dài. Tuy nhiên, mức giảm sút hiệu suất hoạt động của các công ty bán hàng chỉ là vừa phải, và đây là mức giảm thấp nhất trong thời kỳ sáu tháng kéo dài thời gian giao hàng hiện nay.
 
Các nhà sản xuất đã tăng hoạt động mua hàng trong tháng 7, nhưng như với sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới, tốc độ tăng đã chậm hơn. Mức tăng gần đây nhất là chậm nhất trong 17 tháng. Tồn kho hàng mua đã tăng nhẹ, với tốc độ tăng chậm lại tháng thứ hai liên tiếp.
 
Các nhà sản xuất vẫn lạc quan rằng sản lượng sẽ tăng trong 12 tháng tới nhờ các dự báo về số lượng đơn đặt hàng mới tăng và các kế hoạch mở rộng sản xuất. Mức độ lạc quan đã tăng thành mức cao của ba tháng khi gần 50% số thành viên nhóm khảo sát dự đoán tăng sản lượng.
 
Bình luận về dữ liệu khảo sát PMI ngành sản xuất Việt Nam, công ty thu thập kết quả khảo sát Markit cho biết: "Sản lượng ngành sản xuất Việt Nam trong tháng 7 tăng yếu nhất trong thời kỳ chín tháng, từ đó tiếp tục xu hướng tăng ở mức vừa phải hơn so với đầu năm 2017. Số lượng đơn đặt hàng mới cũng tăng chậm lại. Tuy nhiên, tình trạng không hoàn toàn bi quan. Số lượng đơn đặt hàng mới vẫn ở mức cao. Trong khi đó,tình trạng lượng công việc tồn đọng tăng nhanh nhất trong sáu năm, và tồn kho hàng thành phẩm giảm, cho thấy các công ty sẽ muốn tăng sản lượng trong những tháng tới.

 
"Các xu hướng giá cả gần đây cũng đã lặp lại trong tháng 7. Chi phí đã tăng chậm hơn nhiều so với mứccao trong tháng 3 vừa qua, và đây là mức tăng chậm nhất trong hơn một năm. Trong khi đó, các công ty đã giảm tương ứng giá đầu ra tháng thứ ba liên tiếp"./.


Theo vietstock.vn