Tin tức ngoại tệ

Return to Full Page
Trung Quốc duy trì chính sách tiền tệ thận trọng (06/10/2014 11:38:00)

Đây là một trong những kết luận cuối cùng do Ủy ban chính sách tiền tệ đưa ra sau cuộc họp hàng quý vào ngày 5/10.

Bên cạnh duy trì chính sách thận trọng, Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBOC) sẽ linh hoạt sử dụng các công cụ tiền tệ khác nhau nhằm duy trì thanh khoản, tăng trưởng tín dụng và nguồn vốn từ xã hội ở mức phù hợp.

PBOC cũng sẽ theo dõi sát sao tình hình kinh tế, tài chính trong và ngoài nước cũng như dòng chảy vốn trên thế giới.

Trong cuộc họp, các thành viên trong ủy ban chính sách tiền tệ kêu gọi chính phủ tăng cường cải cách hệ thống tài chính, chất lượng nguồn vốn và tín dụng; đồng thời phát huy khả năng kích thích kinh tế của lĩnh vực tài chính. Nhằm duy trì đồng nội tệ ở mức hợp lý và cân bằng, chính phủ phải tiến tới thay đổi chính sách lãi suất theo định hướng thị trường cũng như cải cách quy trình thiết lập tỷ giá ngoại hối của nhân dân tệ.

Kinh tế Trung Quốc hiện đang tăng trưởng trong giới hạn hoàn hảo với tình trạng giá cả tiêu dùng ổn định nhưng vẫn phải đối mặt với nhiều tình huống phức tạp, theo nhận định của ủy ban chính sách tiền tệ trong cuộc họp ngày chủ nhật.

Theo Gafin/DVO