Tin tức ngoại tệ

Return to Full Page
Yên giảm xuống mức yếu nhất từ tháng 4/2011 (17/12/2012 08:57:00)
Yên giảm xuống mức yếu nhất từ tháng 4/2011 so với đôla khi chiến thắng của ông Shinzo Abe trong cuộc bầu cử ở Nhật tăng thêm khả năng ngân hàng TW mở rộng thêm gói kích thích tiền tệ.
Yên giảm xuống mức thấp 84.48/đôla, mức yếu nhất từ 12/4/ 2011. Yên giao dịch ở 84.07 lúc 9:04 sáng ở Tokyo
Vanginfo.vn