Tin tức vĩ mô

Return to Full Page
Hơn 90% ngân hàng kỳ vọng tăng lợi nhuận năm nay (07/07/2017 08:50:00)

Mức tăng trưởng bình quân toàn hệ thống trong năm 2017 được các tổ chức tín dụng kỳ vọng đạt 13,2%.

Theo kết quả tổng hợp cuộc điều tra mới nhất về xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng do Vụ Dự báo, Thống kê của Ngân hàng Nhà nước tiến hành, 64% tổ chức tín dụng nhận định tình hình kinh doanh trong quý II/2017 có sự cải thiện tốt và rõ nét hơn so với quý I/2017.

Các nhà băng khá lạc quan về xu hướng tiếp tục cải thiện trong năm 2017 với 82% kỳ vọng tình hình kinh doanh tiếp tục cải thiện hơn so với năm 2016, trong đó 25% ngân hàng kỳ vọng cải thiện nhiều.

Dự kiến trong năm 2017, hơn 90% ngân hàng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế của đơn vị tăng trưởng dương so với năm 2016 với mức tăng trưởng bình quân toàn hệ thống đạt 13,2% (điều chỉnh giảm so với kỳ vọng 18,65% xác lập tại cuộc điều tra kỳ trước). Trong đó, thu nhập ròng từ dịch vụ và hoạt động tự doanh đều kỳ vọng tăng trưởng khá.

Các ngân hàng cũng kỳ vọng các yếu tố chủ quan và khách quan của môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện mạnh mẽ hơn trong năm 2017 so với năm 2016. Thanh khoản toàn hệ thống tiếp tục duy trì ở trạng thái tốt và cải thiện so với quý trước. Dự kiến trong quý III/2017 và cho cả năm 2017, hầu hết các ngân hàng kỳ vọng tình hình thanh khoản của đơn vị mình tiếp tục diễn biến khả quan đối với cả VND và ngoại tệ.

Đáng chú ý, mức độ lành mạnh của các nhóm khách hàng tiếp tục được tổ chức tín dụng nhận định cải thiện rõ rệt với 79% nhận định rủi ro tổng thể hiện đang ở mức bình thường, 14% nhận định rủi ro ở mức thấp và chỉ có 7% tổ chức tín dụng lo ngại rủi ro còn ở mức cao.


Theo VnExpress.net