Tỷ giá thế giới

Bid Ask
X
Tỷ Giá Thế Giới

Tỷ giá ngoại tệ


Xem tất cả
Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá vàng

Xem tất cả
Tỷ giá vàng

Kiến thức Forex

Phối hợp sử dụng MACD và EMA (19/06/2012 04:22:00)
Để giao dịch thành công, điều quan trọng nhất là xác định được khi nào thì ưu tiên lệnh Bán, khi nào thì ưu tiên lệnh Mua.
Khi xác định được lệnh ưu tiên xong, chúng ta sẽ lập kế hoạch giao dịch trên cơ sở tập trung vào Mua hoặc Bán để tối ưu hóa lợi nhuận.
 
Nguyên tắc chọn lựa khu vực ưu tiên Mua và Bán:
  1. Sử dụng phương pháp đường EMA nhanh cắt đường EMA chậm: khi đường EMA(5-Close) nằm trên đường EMA(34-Close) thì ưu tiên Mua; khi đường EMA(5-Close) nằm dưới đường EMA(34-Close) thì ưu tiên Bán.
  2. Sử dụng MACD(5-34-5) áp dụng cho giá Close: khi MACD nằm trên đường Zero thì ưu tiên Mua; khi MACD nằm dưới đường Zero thì ưu tiên Bán.
 
Trong chiến lược này, chúng ta sẽ sử dụng 2 khung thời gian. Một khung thời gian để xác định hướng ưu tiên, một khung thời gian để vào lệnh (hành động) giao dịch.
Ví dụ: chọn khung Daily làm khung xác định hướng; và khung H4 làm khung thời gian hành động.
Đầu tiên, chúng ta sử dụng khung thời gian Daily, căn cứ vào nguyên tắc lựa chọn khu vực ưu tiên Mua và Bán để tìm được khu vực ưu tiên Mua/Bán.Khi đã xác định được khu vực ưu tiên trên Daily, tiếp theo chúng ta sẽ dùng khung H4 để chọn lựa thời điểm hành động tối ưu nhất.
Tại khung H4, chúng ta sẽ tuân thủ theo 2 nguyên tắc sau:
  1. Chỉ giao dịch khi H4 cũng đang báo hiệu ưu tiên Mua/Bán giống với Daily.
  2. Điểm vào Mua/Bán tốt nhất trên H4 là khi giá đi vào khu vực giữa 2 đường trung bình EMA(5) và EMA(34).