Tỷ giá thế giới

Bid Ask
X
Tỷ Giá Thế Giới

Tỷ giá ngoại tệ


Xem tất cả
Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá vàng

Xem tất cả
Tỷ giá vàng

Nhật ký giao dịch

Forex Tâm pháp (29/02/2012 12:44:00)

Bình tĩnh phân tích,
Kiên nhẫn đợi thời.
Suy nghĩ quyết đoán,
Hành động tự tin.

Đánh theo xu hướng,
Lập kế tác chiến.
Chọn điểm thích hợp,
Ra tay thu lợi.

Vạn bất đắc dĩ,
Đi ngược thị trường.
"Thế tất hữu tổn,
Tổn âm ích dương".

Phân tích Kỹ thuật,
Chú ý Thời gian,
Thông tin tác động,
Tâm lý Mua- Bán.

Thị trường biến đổi,
Phân tích linh hoạt.
Biết người, biết ta,
Trăm trận trăm thắng.

                                                                                       Nguyễn Quang Thoại – FX Dealer