Tỷ giá thế giới

Bid Ask
X
Tỷ Giá Thế Giới

Tỷ giá ngoại tệ


Xem tất cả
Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá vàng

Xem tất cả
Tỷ giá vàng

Chiến Lược Ngoại Tệ

Chiến lược ngoại tệ (10/08/2015 10:51:00)
EUR/USD
Xu hướng  :  sideway
Dự kiến hôm nay :  Eur tăng như dự kiến của chúng tôi vào cuối tuần qua sau khi giảm về gần khu vực hỗ trợ 1.0820—50,cuối ngày đóng cửa tăng giá tại 1.0958. Trong biểu đồ dài hạn chúng tôi nhận thấy Eur hiện đang di chuyển trong biên độ 1.0820—1.1460 , chúng tôi nhận thấy  khả năng Eur tăng trở lại khá cao ttrong thời gian tới. Hôm nay chúng tôi tiếp tục giữ trạng thái mua quanh vùng 1.0820—1.0850 với kỳ vọng Eur tăng trở lại trong biên độ 1.0820—1.1460.
Chiến Lược :
Trạng thái  :  Giữ mua quanh 1.0820—1.0850
Chốt lời     :  1.0970 hoặc 1.1110
Dừng lỗ     : 1.0800

GBP/USD
Xu hướng : sideway
Dự kiến hôm nay : Cuối tuần, GBP có một ngày giảm trở lại quanh hỗ trợ 1.5450 , tuy nhiên cuối ngày giá bất lên đóng cửa bên trên mức hỗ trợ này cho thấy khả năng tăng GBP trở lại  bức phá kháng cự 1.5670 chinh phục kháng cự cao hơn tại 1.5800-1.5930 . Chúng tôi đã mua lên quanh hỗ trợ 1.5450—1.5500 với nhận định GBP tiếp tục tăng trong tuần này .
 Trạng thái :  giữ mua quanh 1.540—1.5500
Chốt lời     :  1.5670 hoặc 1.5800
Dừng lỗ    : 1.5450

AUD/USD 
Xu hướng : Sideway
Dự kiến hôm nay : Aud tiếp tục tăng vào cuối tuần qua bức phá kháng cự đầu tiên tại 0.7360 cho thấy khả năng Aud đang trên đường tăng chinh phục kháng cự cao hơn tại 0.7530 trong tuần này. Tuy nhiên nhìn trong biểu đồ dài hạn thì Aud vẫn trong xu hướng giảm giá , theo nhận định của chúng tôi thì Aud tăng điều chỉnh từ mức thấp 0.7260 trước khi quyết định xu hướng tiếp theo trong dài hạn.Chúng tôi giữ trạng thái mua và tiếp tục ủng hộ mua lên quanh khu vực 0.7360 vào hôm nay với mục tiêu trong ngày tại 0.7450 hoặc cao hơn quanh kháng cự 0.7530.
Trạng thái : Giữ mua quanh 0.7330
Chốt lời     : 0.7450 hoặc 0.7530
Dừng lỗ    : 0.7230