Tỷ giá thế giới

Bid Ask
X
Tỷ Giá Thế Giới

Tỷ giá ngoại tệ


Xem tất cả
Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá vàng

Xem tất cả
Tỷ giá vàng

Chiến Lược Ngoại Tệ

Chiến lược ngoại tệ (06/08/2015 10:47:00)
EUR/USD
Xu hướng  :  sideway
Dự kiến hôm nay :  Hôm qua Eur tăng như dự kiến của chúng tôi sau khi giảm về gần khu vực hỗ trợ 1.0820—50,cuối ngày đóng cửa tăng giá tại 1.1090. Trong biểu đồ dài hạn chúng tôi nhận thấy Eur hiện đang di chuyển trong biên độ 1.0820—1.1460 , nếu như nhịp giảm này thất bại quanh hỗ trợ 1.0820 thì khả năng Eur tăng trở lại khá cao ttrong thời gian tới. Hôm nay chúng tôi tiếp tục giữ trạng thái mua quanh vùng 1.0820—1.0850 với kỳ vọng Eur tăng trở lại trong biên độ 1.0820—1.1460.
Chiến Lược :
Trạng thái  :  Giữ mua quanh 1.0820—1.0850
Chốt lời     :  1.0970 hoặc 1.1110
Dừng lỗ     : 1.0800

GBP/USD
Xu hướng : sideway
Dự kiến hôm nay : GBP vẫn di chuyển bên dưới kháng cự 1.5670  cho thấy GBP tiếp tục sideway trong biên độ 1.5450—1.5670 trước khi quyết định xu hướng tiếp theo .Tuy nhiên hôm qua GBP đóng cửa tăng giá trở lại sau khi không bức phá được hỗ trợ 1.5540 cho thấy lực mua đang được ủng hộ vào hôm nay , khả năng GBP bức phá kháng cự 1.5670 chinh phục kháng cự cao hơn tại 1.5800-1.5930 . Hom nay chúng tôi mua lên quanh hỗ trợ 1.5560 với nhận định GBP tiếp tục tăng trong vài ngày tới.
 Trạng thái : Chờ mua quanh 1.5560
Chốt lời     :  1.5670 hoặc 1.5800
Dừng lỗ    : 1.5450

AUD/USD 
Xu hướng : Sideway
Dự kiến hôm nay : Aud tăng mạnh mẽ vào hôm qua bức phá kháng cự đầu tiên tại 0.7360 cho thấy khả năng Aud tiếp tục tăng chinh phục kháng cự cao hơn tại 0.7530 trong tuần này. Tuy nhiên nhìn trong biểu đồ dài hạn thì Aud vẫn trong xu hướng giảm giá , theo nhận định của chúng tôi thì Aud tăng điều chỉnh từ mức thấp 0.7260 trước khi giảm trở lại theo xu hướng quanh kháng cự 0.7530.Chúng tôi tiếp tục ủng hộ mua lên quanh khu vực 0.7330 vào hôm nay với mục tiêu trong ngày tại 0.7450.
Trạng thái : Giữ mua quanh 0.7330
Chốt lời     : 0.7450 hoặc 0.7530
Dừng lỗ    : 0.7230