Tỷ giá thế giới

Bid Ask
X
Tỷ Giá Thế Giới

Tỷ giá ngoại tệ


Xem tất cả
Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá vàng

Xem tất cả
Tỷ giá vàng

Chiến Lược Ngoại Tệ

Chiến lược ngoại tệ (03/08/2015 11:32:00)
EUR/USD
Xu hướng  :  sideway
Dự kiến hôm nay :  Cuối tuần qua Eur tăng mạnh chinh phục kháng cự 1.1130 tuy nhiên vẫn chưa bức phá được mức kháng cự này và giảm lại sau đó đóng cửa tại 1.0980. Trong biểu dài hạn chúng tôi nhận thấy Eur hiện đang di chuyển trong biên độ 1.0820—1.1460 trong xu hướng chính giảm giá. Hôm nay khả năng Eur di chuyển trong biên độ 1.0960—1.1130 trước khi quyết định xu hướng tiếp theo , chúng tôi tạm thời quan sát chờ tín hiệu rõ hơn tại khu vực này.
Chiến Lược :
Trạng thái  :  Quan sátGBP/USD
Xu hướng : sideway
Dự kiến hôm nay : GBP vẫn di chuyển bên dưới kháng cự 1.5670 sau khi chạm mục tiêu của chúng tôi tại 1.5670 cho thấy GBP tiếp tục sideway trong biên độ 1.5450—1.5670 trước khi quyết định xu hướng tiếp theo .Trong xu hướng dài hạn chúng tôi nhận thấy nếu như GBP bức phá kháng cự 1.5670 thì khả năng tăng chinh phục kháng cự 1.5800—1.5930 . Hôm nay chúng tôi đã thoát trạng thái mua và tiếp tục  đứng ngoài chờ tín hiệu rõ hơn .
 Trạng thái : Quan sátAUD/USD 
Xu hướng : Sideway
Dự kiến hôm nay : Aud di chuyển ngang trong biên độ 0.7250—0.7360 như dự kiến của chúng tôi trong tuần qua . Trong biểu đồ dài hạn Aud đóng cửa là cây nến giảm giá mạnh mẽ sau khi bức phá hỗ trợ 0.7530 và khả năng tiếp tục giảm hướng về hỗ trợ sâu hơn tại 0.7140 trong thời gian tới.Trong Daily , chúng tôi nhận thấy có thể Aud đang chuẩn bị nhịp tăng nhẹ điềuchỉnh kiểm tra kháng cự 0.7530 trước khi tiếp tục xu hướng chính giảm giá . Hôm nay chúng tôi chờ tín hiểu mua lên quanh 0.7260 với mức dừng lỗ ngắn bên dưới 0.7230
Trạng thái : Chờ mua quanh 0.7260
Chốt lời     : 0.7330—0.7360
Dừng lỗ    : 0.7230