Chiến Lược Ngoại Tệ

Return to Full Page
Chiến lược ngoại tệ (15/05/2015 11:38:00)

EUR/USD
Xu hướng  :  Sideway
Dự kiến hôm nay : Hôm qua Eur tăng như dự kiến của chúng tôi trong biên độ 1.1090—1.1420 , cuối ngày tiếp tục đóng cửa tăng giá cho thấy hướng tăng tại thời điểm này vẫn được duy trì . Trong Daily Eur vẫn chưa thoát khỏi khu vực sideway với kháng cự 1.1420 , tuy nhiên chúng tôi vẫn ủng hộ mua lên với kỳ vọng Eur bức phá 1.1420 tiến lên chinh phục 1.1640 trong thời gian tới. 
Chiến Lược :
Trạng thái  : Giữ mua tại 1.1090
Chốt lời     : 1.1420 hoặc 1.1630
Dừng lỗ     : 1.0950

GBP/USD
Xu hướng : Tăng
Dự kiến hôm nay : GBP liên tiếp tăng vào những ngày qua khả năng hướng tới kháng cự 1.5940 trong Weekly. Hôm qua GBP chạm kháng cự trong ngày tại 1.5760 , cuối ngày đóng cửa tại 1.5741 cho thấy lực tăng vẫn còn mạnh mẽ tại thời điểm này . Tuy nhiên chúng tôi đã không tìm được tín hiệu để mua và tạm thời đứng ngoài quan sát chờ thời điểm tốt hơn. Hôm nay GBP có kháng cự tại 1.5760 và cao hơn tại 1.5940, hỗ trợ tại 1.5590.
Trạng thái : Đứng ngoài

AUD/USD 
Xu hướng : Tăng
Dự kiến hôm nay : Hôm qua Aud bức phá được kháng cự 0.8060 cuối ngày đóng cửa tại 0.8110 cho thấy hướng tăng được tiếp tục hướng lên chinh phục kháng cự cao hơn tại 0.8220—0.8290.Chúng tôi tiếp tục giữ trạng thái mua từ 0.7880 với mục tiêu tại 0.8220 trong tuần này và ủng hộ mua lên khi giá kiểm tra hỗ trợ 0.8060 vào hôm nay .
Trạng thái : Giữ mua tại 0.7880
Chốt lời : 0.8060 hoặc 0.8220
Dừng lỗ : 0.7780