Chiến Lược Ngoại Tệ

Return to Full Page
Chiến lược ngoại tệ (18/03/2013 10:52:00)
EUR/USD
Xu hướng trong ngày  : Đứng ngoài
Dự kiến hôm nay :  Cuối tuần qua Eur tăng như dự kiến của chúng tôi lên vùng kháng cự 1.3060—1.3120 . Sáng nay Eur bất ngờ giảm mạnh tạo mức thấp mới tại 1.2890 , Đường Bollinger band H4 mở rộng tạo thế xuống cho Eur . Như vậy chúng tôi nhận thấy  khả năng Eur nhắm về hỗ trợ 1.2660 có thể xảy ra vào sắp tới nếu như Eur vẫn không bức phá được kháng cự 1.3130 . Hôm nay chúng tôi tạm thời đứng ngoài quan sát chờ tín hiệu rõ ràng hơn .
       

 
GBP/USD
Xu hướng trong ngày : Giảm
Dự kiến hôm nay : GBP tăng mạnh gần kháng cự 1.5220 vào cuối tuần qua , cuối ngày vẫn còn đóng cửa bên dưới mức kháng cự này . Chúng tôi nhận thấy xu hướng giảm của đồng GBP vẫn còn khi giá chưa bức phá được kháng cự 1.5220 . Hôm nay chúng tôi ủng hộ bán tại vùng 1.5140—1.5170 với mức dừng lỗ ngắn bên trên kháng cự  1.5220.
Chiến lược
Trạng thái :  bán tại 1.5140—1.5170
Chốt lời    :   1.5070 hoặc 1.5000
Dừng lỗ    :    1.5220AUD/USD
Theo kỹ thuật, MACD của đồng đôla úc đã chuyển lên trên zero và đang bám sát đường band trên của bollingerband. Hai dấu hiệu cho ta thấy xu hướng tăng giá của đồng đôla Úc đang chiêm ưu thế. Nhưng cũng có khả năng đồng đôla úc sẽ điều chỉnh giảm lại đường trung bình của bollingerband tại 1.0280.
Hôm nay đồng đôla Úc dưới 1.0410 thì giảm xuống 1.0335/1.0280. Nếu đồng đôla Úc trên 1.0410 thì tăng đến 1.0475.
Biên độ dao động: 1.0280-1.0410
Xu hướng: tăng
Chiến thuật:

Mua : 1.0320
Chốt lời: 1.0390
Chặn lỗ: 1.0280

 
USD/JPY
MACD của đồng Yên Nhật đang tạo thế divergence down. Sau một thời gian tăng giá không chạm được mục tiêu 97.90 đồng Yên Nhật đã có chu kỳ điều chỉnh giá về lại mức hỗ trợ quan trọng 94.95-94.00. Và khả năng đợt điều chỉnh giảm này đồng Yên Nhật có thể giảm sâu hơn về mức hỗ trợ dưới và cũng là band dưới của bollingerband tại 90.80.
Hôm nay đồng Yên Nhật trên 94.95 thì tăng đến 96.70. Nếu đồng Yên Nhật dưới 94.95 thì giảm giá 94.00 và xa hơn là 93.00/90.80
Biên độ dao động: 93.00-94.95
Xu hướng: giảm
Chiến thuật:

Bán : 94.50
Chốt lời: 94.00
Chặn lỗ: 995.00

 
USD/CAD
Đồng Canada đang điều chỉnh giá giảm lại vùng  1.0140. Hôm nay đồng Canada trên 1.0240 thì sẽ tăng lên 1.0300. Nếu đồng Canada dưới 1.0240 thì sẽ giảm lại vùng 1.0140.
Biên độ dao động: 1.0140-1.0240
Xu hướng: giảm
Chiến thuật:

Bán:  1.0230
Chốt lời: 1.0180
Chặn lỗ: 1.0280