Chiến Lược Ngoại Tệ

Return to Full Page
Chiến lược ngoại tệ (10/10/2014 11:58:00)
AUD/USD
Hôm qua đồng Úc đóng cửa là một ngày giảm giá. Hôm qua đồng Úc đã lên lại mức kháng cự 0.8896 và không phá được nên đã nhanh chóng giảm giá khi thị trường Mỹ mở cửa. Hôm nay nếu đồng Úc dưới 0.8780  thì đồng Úc tiếp tục gi ảm xuống 0.8710. Nếu đồng Úc trên 0.8780 thì đồng Úc sẽ tăng lên 0.8896.
Xu hướng : đi ngang
Biên độ dao động: 0.8710-0.8840
Chiến lược:
Bán: 0.8830
Chốt lời: 0.8740
Chặn lỗ: 0.8850

EUR/USD
Xu hướng  : Sideway
Dự kiến hôm nay : Hôm qua Eur tăng chạm mục tiêu của chúng tôi tại 1.2790 , cuối ngày giá giảm lại đóng cửa tại 1.2690. Như vậy khả năng Eur vào sideway trong biên độ 1.2500—1.2690 trước khi xác định xu hướng tiếp theo trong dài hạn. Trong biểu đồ Weekly cho thấy đây là nhịp tăng đầu tiên trong xu hướng giảm từ tháng 7 vừa qua, tuy nhiên vẫn chưa có sự chuyển hướng tăng trong dài hạn tại khu vực này . Hôm nay chúng tôi bán ngắn trong sideway quanh 1.2700 sáng nay với mức dừng lỗ ngắn tại 1.2800
Chiến Lược :
Trạng thái  : Bán tại 1.2700
Chốt lời     :  1.2590
Dừng lỗ     : 1.2800

GBP/USD
Xu hướng : Sideway
Dự kiến hôm nay : Hôm qua GBP tăng nhanh lên gần kháng cự 1.6250 cuối ngày giảm lại đóng cửa tại 1.6115, như vậy có thể GBP sideway trong biên độ 1.6230--15950 . Trong biểu đồ Weekly , GBP giảm về gần khu vực hỗ trợ 1.5900 ,chúng tôi  nhận thấy khả năng GBP gặp hỗ trợ mạnh tại khu vực này tuy nhiên trong dài hạn chúng tôi vẫn chưa nhận thấy tín hiệu đảo chiều cho xu hướng giảm giá. Hôm nay chúng tôi bán ngắn quanh 1.6160 với dừng lỗ bên trên 1.6230.
Chiến lược
Trạng thái :  Bán tại 1.6160
Chốt lời : 1.6100 hoặc 1.6050
Dừng lỗ : 1.6230