Chiến Lược Ngoại Tệ

Return to Full Page
Chiến lược ngoại tệ (09/10/2014 11:33:00)
AUD/USD
Hôm qua đồng Úc tiếp tục đóng cửa là một ngày tăng giá. Đồng Úc đang hướng lên đường trung bình và cũng là mức kháng cự 0.8896. Hôm nay nếu đồng Úc dưới 0.8830  thì đồng Úc tiếp tục giảm xuống 0.8730. Nếu đồng Úc trên 0.8830 thì đồng Úc sẽ tăng lên 0.8896.
Xu hướng : tăng giá
Biên độ dao động: 0.8730-0.8896
Chiến lược:
Mua: 0.8820
Chốt lời: 0.8890
Chặn lỗ: 0.8790

EUR/USD
Xu hướng  : Sideway
Dự kiến hôm nay : Eur có một ngày tăng giá vào hôm qua đóng cửa bên trên kháng cự 1.2700 , khả năng hôm nay Eur tiếp tục tiến lên chinh phục kháng cự tiếp theo tại 1.2790 . Trong biểu đồ Weekly cho thấy đây là nhịp tăng đầu tiên trong xu hướng giảm từ tháng 7 vừa qua, có thể Eur chuần bị trở vào sideway trước khi xác định hướng tiếp theo trong dài hạn. Hôm nay chúng tôi mua lên quanh 1.2700 với mục tiêu ngắn trong ngày tại 1.2790.
Chiến Lược :
Trạng thái  : Mua tại 1.2700
Chốt lời     :  1.2790
Dừng lỗ     : 1.2640

GBP/USD
Xu hướng : Sideway
Dự kiến hôm nay : Hôm qua GBP tăng mạnh đóng cửa trên kháng cự 1.6160 cho thấy khả năng GBP vào lại sideway trong biên độ 1.5950—1.6280 . Trong biểu đồ Weekly , GBP giảm về gần khu vực hỗ trợ 1.5900 ,chúng tôi  nhận thấy khả năng GBP gặp hỗ trợ mạnh tại khu vực này tuy nhiên trong dài hạn chúng tôi vẫn chưa nhận thấy tín hiệu đảo chiều cho xu hướng giảm giá. Hôm nay chúng tôi tạm thời đứng ngoài quan sát chờ tín hiệu rõ hơn.  
Chiến lược: Đứng ngoài.