Chiến Lược Ngoại Tệ

Return to Full Page
Chiến lược ngoại tệ (08/10/2014 11:25:00)
AUD/USD
Hôm qua đồng Úc đóng cửa là một ngày tăng giá nhẹ. Hiện tại đồng Úc đang có mức kháng cự tại 0.8830, nhưng hôm qua đồng Úc vẫn không phá được mức kháng cự này. Cho thấy xu hướng có thể bước vào giai đoạn sideway. Hôm nay nếu đồng Úc dưới 0.8830  thì đồng Úc tiếp tục giảm xuống 0.8660. Nếu đồng Úc trên 0.8830 thì đồng Úc sẽ tăng lên 0.8896
Xu hướng : giảm giá
Biên độ dao động: 0.8660-0.8830
Chiến lược:
Bán: 0.8790
Chốt lời: 0.8700
Chặn lỗ: 0.8830

EUR/USD 
Xu hướng  : Giảm
Dự kiến hôm nay : Eur có một ngày tăng vào hôm qua , tuy nhiên giá vẫn còn nằm dưới kháng cự 1.2670 cho thấy xu hướng giảm vẫn còn tiếp diễn tại khu vực này. Hôm qua Eur vẫn chưa bứa phá trên kháng cự 1.2670 cho thấy khả năng Eur tiếp tục giảm trở lại tại khu vực kháng cự này. Chúng tôi bán vào sáng nay tại 1.2650 với nhận định xu hướng giảm tiếp diễn cho Eur hướng về 1.2500 .
Chiến Lược :
Trạng thái  :  Bán tại 1.2650
Chốt lời     :  1.2570 hoặc 1.2500
Dừng lỗ     : 1.2700

GBP/USD 
Xu hướng : Giảm
Dự kiến hôm nay : Hôm qua GBP tăng giá điều chỉnh lên gần kháng cự 1.6160 như dự kiến , cuối ngày giá đóng cửa bên dưới đường trung bình cho thấy khả năng GBP chuẩn bị cho nhịp giảm tiếp diễn theo xu hướng về 1.5900. Hôm nay chúng tôi bán tại 1.6070 với mục tiêu tại 1.5950.
Chiến lược
Trạng thái : Bán tại 1.6070
Chốt lời : 1.6020 hoặc 1.5950
Dừng lỗ : 1.6130