Chiến Lược Ngoại Tệ

Return to Full Page
Chiến lược ngoại tệ (07/10/2014 11:02:00)

AUD/USD
Hôm qua đồng Úc đóng cửa là một ngày tăng giá. Cho thấy xu hướng giảm giá đã giảm và nhiều khả năng đồng Úc bắt đầu vào khu vực sideway 0.8662-0.8800. Hôm nay nếu đồng Úc dưới 0.8750  thì đồng Úc tiếp tục giảm xuống 0.8660. Nếu đồng Úc trên 0.8750 thì đồng Úc sẽ tăng lên 0.8830
Xu hướng : giảm giá
Biên độ dao động: 0.8660-0.8830
Chiến lược:
Bán: 0.8750
Chốt lời: 0.8700
Chặn lỗ: 0.8780

EUR/USD 
Xu hướng  : Giảm
Dự kiến hôm nay : Eur có một ngày tăng vào hôm qua , tuy nhiên giá vẫn còn nằm dưới kháng cự 1.2670 cho thấy xu hướng giảm vẫn còn tiếp diễn tại khu vực này. Trong biểu đồ Weekly , Eur giảm về gần mục tiêu của chúng tôi tại 1.2450 vì vậy chúng tôi thoát trạng thái bán tại khu vực này và chờ tín hiệu rõ ràng hơn . Hôm nay khả năng Eur sideway trong biên độ 1.2570—1.2670.
Chiến Lược :
Trạng thái  :  Đứng ngoài

GBP/USD 
Xu hướng : Giảm
Dự kiến hôm nay : Hôm qua GBP tăng giá điều chỉnh sau khi giảm về gần hỗ trợ của chúng tôi tại 1.5900. Hôm nay khả năng GBP tăng nhẹ kiểm tra kháng cự 1.6160 trước khi tiếp tục xu hướng giảm trong Weekly về 1.5900 . Chúng tôi tạm thời đứng ngoài quan sát chờ tín hiệu bán khi giá tiến lên kháng cự 1.6160.
Chiến lược
Trạng thái : Đứng ngoài