Chiến Lược Ngoại Tệ

Return to Full Page
Chiến lược ngoại tệ (06/10/2014 11:42:00)
AUD/USD
Tuần qua đồng Úc tiếp tục là một tuần giảm giá, vào ngày giao dịch cuối tuần trước khi đồng đôla Mỹ tăng giá khi có tin bảng lương phi nông nghiệp thì đồng Úc tiếp tục suy yếu. Hiện tại đồng Úc có mức hỗ trợ quan trọng tại 0.8670. Nếu không phá được mức này đồng Úc sẽ tăng giá trở lại .  Hôm nay nếu đồng Úc dưới 0.8670  thì đồng Úc tiếp tục giảm xuống 0.8560. Nếu đồng Úc trên 0.8670 thì đồng Úc sẽ tăng lên 0.8750.
Xu hướng : giảm giá
Biên độ dao động: 0.8560-0.8750
Chiến lược:
Đứng ngoài quan sát

USDCAD

Nhìn trên đồ thị Daily, chúng ta thấy rằng giá đang tiếp tục đi lên mạnh. Tuần này, chúng ta sẽ canh Mua khi giá có nhịp hồi về khoảng giá 1.1170, chặn lỗ 1.1070, mục tiêu 1.1270.
 
USDJPY
Nhìn trên đồ thị Weekly, chúng ta thấy rằng giá vẫn đang tiếp tục đi lên mạnh.  Hiện tại, chúng ta sẽ canh giá hồi về gần khu vực 107.50-105.90 thì sẽ Mua lên, chặn lỗ 104.95, mục tiêu 110.00.

EUR/USD 
Xu hướng  : Giảm
Dự kiến hôm nay : Eur liên tiếp giảm bức phá hỗ trợ 1.2670 vào tuần qua  ,hiện tại đang hướng về hỗ trợ tiếp theo tại 1.2450. Trong xu hướng dài hạn thì Eur vẫn tiếp tục cho xu hướng giảm , tuy nhiên hôm nay Eur đang tiến về gần khu vực mục tiêu của chúng tôi tại 1.2450 vì vậy chúng tôi tạm  thời đứng ngoài quan sát và kiến nghị thoát trạng thái bán quanh 1.2450.
Chiến Lược :
Trạng thái  :  Đứng ngoài

GBP/USD 
Xu hướng : Giảm
Dự kiến hôm nay : GBP giảm như dự kiến của chúng tôi về gần hỗ trợ 1.5900 vào cuối tuần qua . Trong biểu đồ Weekly cho thấy GBP còn tiếp tục giảm khi đóng cửa bên dưới hỗ trợ 1.6050 , khả năng hướng về hỗ trợ sâu hơn tại 1.5900. Hôm nay chúng tôi đứng ngoài quan sát khi giá đã gần mục tiêu 1.5900
Chiến lược
Trạng thái : Đứng ngoài