Chiến Lược Vàng

Return to Full Page
Chiến lược vàng (13/10/2014 11:19:00)
       Tuần qua vàng đóng cửa là một ngày tăng giá và sáng nay đã nhanh chóng tăng giá khi thị trường vừa mở cửa. Cho thấy lực mua đang vào thị trường ngày càng nhiều và mạnh hơn. Vàng đang có mức kháng cự tại 1235$-1241$.Hôm nay vàng trên 1222$ thì vàng tăng lên lại 1241$. Nếu vàng dưới 1222$ thì vàng sẽ tiếp tục giảm xuống  1205$.
Xu hướng: đi ngang
Biên độ dao động: 1205-1235
Chiến lược:
Bán: 1233
Chốt lời: 1225
Dừng  lỗ: 1241