Chiến Lược Ngoại Tệ

Return to Full Page
Chiến lược ngoại tệ ngày 10/07/2012 (10/07/2012 09:36:00)
USD/CAD
Nhìn trên Daily chúng ta thấy, ngày 29-06-2012 là một ngày đi xuống mạnh, bức phá qua mức 1.0230. Trong những ngày qua, giá đã đi lên test lại mức này.
Ngày hôm qua, chúng ta cũng đã thấy dấu hiệu đổi chiều xuất hiện trên Daily.
Hôm nay, chúng ta có cơ hội rất tốt để vào Bán.
Chiến thuật giao dịch:
Bán 1.0195
Chốt lời 1.0105
Chặn lỗ 1.0225


USD/JPY

Nhìn trên Daily, chúng ta thấy ngày 25-06-2012 là một ngày đi xuống dài, bức phá qua mức 80.00. LIên tục 10 ngày vừa qua, giá đang sideway test lại mức giá đã bức phá này. Và chúng ta cũng đã liên tục thấy 2 dấu hiệu đổi chiều trên Daily tại khu vực này.
Hôm nay, chúng ta có cơ hội rất tốt để Bán.
Chiến thuật giao dịch
Bán 79.55
Chốt lời 78.60
Chặn lỗ 80.10


AUD/USD
Giá đang tiếp cận mức hỗ trợ tại 1.0120. Theo MACD, có phân kỳ giảm giá, và MACD đang âm, giá đang dưới đường trung bình của bollingerband. Thể hiện xu hướng xuống nhiều.
Hôm nay, giá đôla Úc dưới 1.0200 thì sẽ giảm về 1.0120. Nếu giá trên 1.0200 thì tăng đến vùng 1.0250
Biên độ dao động: 1.0380-1.0670
Chiến thuật
Bán                  : 1.0180
Chốt lời           : 1.0130
Chặn lỗ            : 1.0210