Chiến Lược Vàng

Return to Full Page
Chiến lược vàng (22/10/2014 11:22:00)
Hôm qua vàng đóng cửa là một nến doji với tim dài và đóng cửa dưới thấp gần giá mở cửa cho thấy xu hướng tăng giá đã giảm vào cuối phiên Mỹ trong khi đó giá đã tạo giá cao mới trong đầu phiên Mỹ. Các nhà phân tích và thương nhân báo cáo rằng "nhu cầu vàng của Ấn Độ đã tăng đáng kể trước mùa lễ hội Diwali. Rất nhiều lực mua đã được thực hiện. Ấn Độ đã liên quan mạnh mẽ đến hoạt động đặc biệt trong tuần qua.
Về phần kỹ thuật, giá vàng đang bám band trên của bollingerband cho thấy xu hướng tăng giá đang chiếm ưu thế. Vàng đang ở mức kháng cự quan trọng 1255$, nếu phá trên giá này vàng sẽ tiếp tục tăng mạnh mẽ đến 1270$. Nếu vẫn kiên định dưới giá 1255$ thì vàng giảm lại. Hôm nay vàng trên 1250$ thì vàng tăng lên lại 1270$. Nếu vàng dưới 1250$ thì vàng sẽ tiếp tục giảm xuống  1240$.
Xu hướng: giảm giá
Biên độ dao động: 1240-1255
Chiến lược:
Bán: 1250
Chốt lời: 1242
Chặn lỗ: 1257