Tin tức ngoại tệ

Return to Full Page
Yên tăng so với hầu hết các đồng tiền chính (13/03/2013 09:31:00)
Yên tăng so với hầu hết các đồng tiền chính trước khi các đảng chính trị của Nhật tuyên bố  lập trường về người được bổ nhiệm đứng đầu BoJ
Yên tăng 0.2% lên 124.95/ euro lúc 9:07 sáng ở Tokyo và tăng 0.2% lên 95.91/đôla
Vanginfo.vn